Deelbare roeden

Op vrijdag 7 april jl. vond in Amersfoort een informatiebijeenkomst plaats, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijeenkomst was voor eigenaren met molens met deelbare roeden. De afgelopen weken is geconstateerd dat er problemen kunnen optreden met deze roeden. Reden voor de RCE en De Hollandsche Molen om de betreffende eigenaren te adviseren voorlopig niet met de betrokken molens te draaien. Het streven is erop gericht vóór Nationale Molendag duidelijkheid te verschaffen over de mogel

ijke oplossingen van de problemen – vervangen van de roeden of repareren – en de daarmee gemoeide kosten.

Voor meer informatie: https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/molens-met-gebreken-staan-nog-stil