Molencontactdag 2018: informatief en activerend

Zo’n 70 vertegenwoordiger uit het molenveld waren zaterdag 16 november van de partij tijdens de 37ste Molencontactdag van De Hollandsche Molen. In Akoesticum in Ede-Wageningen kregen zij een breed spectrum aan onderwerpen voorgeschoteld. Zo werden de aanwezigen in het ochtenddeel uitvoerig geïnformeerd over het Molenfonds en de nieuwe Omgevingswet. ’s Middags gingen de aanwezigen zelf actief aan de slag in diverse workshops. Na afloop gaf menigeen aan een informatieve bijeenkomst te hebben meegemaakt met voldoende aanknopingspunten om zelf in actie te komen.

De onderwerpen die in de workshops werden behandeld waren de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze workshop ging Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen in op het organiseren van het privacybeleid en wat daar zoal bij komt kijken. Zij verzorgde ook de workshop Lobby in de aanloop naar de provinciale verkiezingen. In de workshop Veiligheid behandelde Mark Ravesloot, lid van de Werkgroep Veiligheid, met name de afzettingen van het gevlucht. Ingeborg Pouwels besprak in haar workshop de mogelijkheden voor molenaars en moleneigenaren om kinderen en scholen op de molen te krijgen. Bij Wouter Pfeiffer, molenspecialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, stonden de ontwikkelingen rond de Via Molina, de (inter)nationale culturele molenroutes, centraal.

Hieronder vindt u de presentaties en workshops

  1. Presentatie Het Molenfonds
  2. Presentatie De Omgevingswet
  3. Workshop AVG
  4. Workshop Lobby verkiezingen Provincie en Waterschappen
  5. Workshop Ieder kind naar de molen!
  6. Workshop Via Molina
  7. Workshop Veiligheid

Minister Van Engelshoven steunt molens met 3,5 miljoen

Minister Van Engelshoven steunt de komende jaren het molenbehoud met een extra bedrag van 3,5 miljoen euro. De cultuurminister stelt dit geld beschikbaar aan het Molenfonds van De Hollandsche Molen. Met dit geld kunnen nog dit jaar elf restauraties begonnen worden. Daarnaast zijn er nu middelen beschikbaar voor een 50 kleinere molenrestauraties de komende drie jaar. Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen is bijzonder blij met deze toekenning. ”De subsidie is een erkenning van het molenbelang in Nederland én een geweldige steun in de rug voor het Molenfonds. Dankzij dit fonds krijgen eigenaren straks nog maar met één loket te maken voor de instandhouding van hun molens.”

De 3,5 miljoen euro voor het Molenfonds komt uit de extra 325 miljoen euro die het kabinet Rutte III beschikbaar stelt voor het erfgoed in Nederland. Een eerste deel van 34 miljoen is nu verdeeld en daarmee kan nog dit jaar een begin gemaakt met de restauratie van een aantal monumenten.
De Hollandsche Molen vroeg voor elf molenrestauraties geld aan via het Molenfonds. Dankzij de toekenning van OCW kan op korte termijn begonnen worden met de restauratie van deze molens. Hieronder vallen de Lijkermolens in Rijpwetering, bijzondere 12-kante stenen molens waarvan het metselwerk onder handen genomen wordt, en de molen van Wassens in het Drentse Zuidwolde, die een grote restauratie ondergaat.
Naast molenrestauraties in 2018 kan De Hollandsche Molen een vijftigtal kleinere restauraties de komende jaren  mogelijk maken. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld een nieuw wiekenkruis of nieuw rietdek voor een molen. De  vereniging heeft aangetoond dat met dit herstel dure restauraties op termijn voorkomen worden. Tussen de bestaande regelingen voor onderhoud en restauraties bleek namelijk na eigen onderzoek een gat te zijn qua  financiering. Dit gat wordt met de rijksbijdrage nu voor een belangrijk deel opgevuld.

Molenfonds
Bijzonder aan de toekenning van de 3,5 miljoen is dat niet elke eigenaar afzonderlijk een subsidie krijgt, maar de toekenning via het Molenfonds gaat. Dit fonds is in 2017 opgericht door De Hollandsche Molen met als doelstelling het bundelen van diverse geldstromen voor het molenbehoud. Bijdragen van de BankGiro Loterij en fondsen lopen al via het Molenfonds en het rijksgeld wordt hieraan nu toegevoegd. Nicole Bakker: “Door het Molenfonds krijgt de eigenaar met één loket te maken bij de financiering van restauraties. Het fonds is uniek als vehikel voor een intensieve samenwerking tussen overheid en een particuliere vereniging als De Hollandsche Molen. Deze aanpak is een voorbeeld voor publiek-private samenwerking in de toekomst binnen het erfgoed. En mede daarom zijn we ontzettend blij met de toekenning van 3,5 miljoen euro.”
Voor de brief van de minister klik hier

Molen van Wassens (De Vlijt) in Zuidwolde (DR). (Foto: Kees Vanger)

De Nooit Gedacht maalt weer met nieuwe fokken dankzij succesvolle crowdfunding

Met het ‘opzeilen’ van een wiek van molen Nooit Gedacht in Warnsveld heeft wethouder Coby Pennings, bijgestaan door Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, op zaterdag 21 april de succesvolle geldwervingsactie ‘Help de Nooit Gedacht aan nieuwe fokken!’ officieel afgesloten. De tekst op het zeildoek, dat werd aangebracht: ‘Bedankt!!! Ik heb m’n fok terug!’ sprak boekdelen. Dankzij de crowdfunding onder de inwoners van Warnsveld, Zutphen en omgeving en de achterban van vereniging De Hollandsche Molen, eigenaar van de molen, werd het geld voor de nieuwe fokken opgebracht. De Nooit Gedacht kan weer jarenlang op volle kracht malen.

Begin maart maakte De Hollandsche Molen bekend dat de geldwervingsactie in totaal meer dan € 20.000 had opgeleverd. Ruim voldoende om de molenmaker opdracht te geven voor het plaatsen van de fokken. Het prachtige resultaat is vooral te danken aan de inzet van het molenaarsteam onder leiding van Dirk-Jan Abelskamp, dat met veel energie en creativiteit de actie onder de aandacht van de regio bracht.
De gemeente Zutphen en de Stichting Open Monumentendag riepen de molen uit tot Monument van het Jaar om zo extra aandacht te vestigen op de benodigde financiële inspanning voor het behoud en restauratie van het monument. De Hollandsche Molen plaatste het project op het crowdfundingsplatform van het Molenfonds. Via dit landelijke fonds kwamen talrijke giften binnen, onder meer van vele leden van de vereniging.
Aan het succes heeft ook de Gemeente Zutphen belangrijk bijdragen. Zo leverde zij tal van hand- en spandiensten bij het organiseren van de promotie van de molen in de stad en de regio.

(Foto’s Nicole Bakker)

‘Voor elk wat wils’ bij Algemene Vergadering De Hollandsche Molen

Dat De Hollandsche Molen dit jaar 95 jaar bestaat merkten de vele bezoekers van de jaarlijkse Algemene Vergadering reeds toen zij het Meeting Center De Eenhoorn in Amersfoort op zaterdag 17 maart binnen stapten. Er stond voor iedereen een lekker jubileumgebakje klaar. Ook het programma van de bijeenkomst was overigens bijzonder ‘smakelijk’ te noemen. Het ‘dagmenu’ bood voor elk wat wils. Zo was er in de middag tijd ingeruimd voor een ‘gekruid’ debat over de vraag hoe we het molenaarsambacht in stand kunnen houden, waarbij de bezoekers ook hun zegje konden doen.

(Foto’s Roelof Kooiker)

Gastspreker Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, was vol lof over de prestaties van De Hollandsche Molen door de jaren heen en hoopt dat de goede samenwerking kan worden voortgezet. Vertrekkend bestuurslid van de vereniging, Luuk van Term, diende een overheerlijke column op waarin hij de zaal uitdaagde om eens meer na te denken over hoe mensen buiten de molenwereld zich laten inspireren door molens en daar ook gebruik van te maken om hen warm te maken voor het molenbehoud. Hoe goed deze woorden ook te verteren waren, het zijn altijd beelden, die naar meer smaken.

Terugblik
Zo werd er filmisch teruggeblikt op de Nationale Molendag en het Molenfeest die in 2017 hadden plaatsgevonden. Ook het beeldmateriaal bij de jaarlijkse uitreiking van de Certificaten van Verdiensten namens De Hollandsche Molen en die van de Jaarprijzen namens de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding was zeker niet te versmaden. Het hoofdgerecht voor de meeste aanwezigen – en dan niet alleen qua beeld – blijft toch het volle podium met de in 2017 geslaagde vrijwillige molenaars, vrolijk zwaaiend met hun diploma dat ze aan het eind van de dag kregen overhandigd.

Leo Endedijk spreekt de goed gevulde zaal toe tijdens het debat over het molenaarsambacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leo Endedijk spreekt de goed gevulde zaal toe tijdens het debat over het molenaarsambacht.

Ruim 400.000 euro voor De Hollandsche Molen bij Goed Geld Gala BankGiro Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala op 20 februari jl. in museum Singer Laren in Laren ontving De Hollandsche Molen uit de loterijopbrengst 2017 van de BankGiro Loterij 400.000 euro.
Het bedrag voor de vereniging uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar is 28.330 euro. Bij het geoormerkt werven spelen nieuwe deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Beide bedragen worden gestort in het Molenfonds, waaruit met name het groot onderhoud aan molens wordt betaald.

De BankGiro Loterij schenkt dit jaar ruim 74,8 miljoen euro aan de cultuur in Nederland. Dat is een recordopbrengst. De loterij bevestigt hiermee eens te meer dat zij dé cultuurloterij van Nederland is. Maar liefst 78 organisaties ontvingen in Singer Laren een bijdrage. De 619.000  deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.

De Hollandsche Molen is al sinds 2001 partner van deze goededoelenloterij. De vereniging is erg blij met de jarenlange samenwerking, want vanaf dat jaar zijn mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij vele molens in volle glorie hersteld. Op de foto is duidelijk te zien dat vlnr Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging, Nicole Bakker, directeur, en uiterst rechts Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen zichtbaar blij zijn met het ontvangen bedrag. Ook Albert Verlinde, ambassadeur van de BankGiro Loterij, deelt in de vreugde.
(Foto: Roy Beusker)

 

Algemene Vergadering De Hollandsche Molen 17 maart 2018

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 17 maart in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Er is weer een aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld. Zo wordt in de middag via een paneldiscussie over de toekomst van het molenaarsambacht aangehaakt op de recente plaatsing van dit ambacht op de Representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO. Verder verzorgt Luuk van Term, scheidend bestuurslid van de vereniging, een column en wordt er onder meer teruggeblikt op de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs van afgelopen jaar. De bijeenkomst wordt traditiegetrouw afgesloten met de uitreiking van de getuigschriften aan de in 2017 geslaagde vrijwillige molenaars.

Ochtend
De ochtend is gereserveerd voor het huishoudelijk gedeelte van de vergadering, de jaarrede van de voorzitter en de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen en de jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur (de deuren gaan open om 10.00 uur) en eindigt rond 16.00 uur.

Hieronder vindt u de stukken behorende bij de verschillende agendapunten. De informatie met betrekking tot agendapunten 6 en 7 wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.
De agendapunten 5 en 10 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2017 (agendapunt 7)

PROGRAMMA

Agendapunten:

3. Notulen Algemene Vergadering 2017

6. Verslag financiële commissie 2017

7. Bestuursverslag en jaarrekening 2017

8. Verkiezing financiële commissie 2018

9. Verkiezing bestuurslid en 9b Verkiezing bestuurslid

12. Uitreiking Certificaten van Verdienste De Hollandsche Molen

13. Aanbieding Jaarprijzen Stichting Molengiftenfonds Vernuft en Volharding

20a. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – voorjaar 2017

20b. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – najaar 2017

 

 

 

Molenaarsambacht genomineerd voor de ‘Representative List’ van UNESCO

Het ambacht van molenaar op wind- en watermolens, is de eerste voordracht van het Koninkrijk der Nederlanden voor de Representative List van het UNESCO-Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. De voordracht werd ingediend begin 2015 en de besluitvorming hierover wordt afgerond eind 2017.

Het molenaarsambacht heeft Nederland gemaakt tot wat het is. Sinds de Middeleeuwen werden wind- en poldermolens gebruikt om land in te polderen in de beneden de zeespiegel gelegen Lage Landen bij de zee. Daarnaast zorgden de molens ook voor industriële vernieuwing. De door de molens opgewekte wind- en waterenergie wordt tot op de dag van vandaag gebruikt om graan te malen, voor de productie van mosterd en lijnolie, maar bijvoorbeeld ook om de zagen in een houtzaagmolen aan te drijven.
In de film die bij de UNESCO voordracht is gevoegd worden enkele molenaars gevolgd in hun dagelijkse activiteiten en zij vertellen over het belang van het molenaarsambacht voor de Nederlandse samenleving.

Om de film te bekijken klik hier

Samenwerking
Het is al weer twee jaar geleden dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens de Nederlandse regering besloot om het molenaarsambacht internationaal voor te dragen. De Molenaarsgilden en vereniging De Hollandsche Molen werden gevraagd om onder begeleiding van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed de voordracht voor te bereiden. Er werd een werkgroep gevormd waaraan naast Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Vereniging De Hollandsche Molen, ook het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van OCW deelnamen.

Lees meer

De Hollandsche Molen draagt molen Het Noorden over aan Natuurmonumenten

Molen Het Noorden, vanaf 1970 in beheer bij vereniging De Hollandsche Molen, is overgedragen aan Natuurmonumenten als nieuwe eigenaar. De uit 1878 daterende molen in de gelijknamige polder Het Noorden is een markant gebouw aan de Texelse oostkust maar is nodig aan een restauratie toe. De molen is momenteel niet in bedrijf omdat er eerst groot onderhoud van ruim 3 ton moet plaatsvinden. Eens in de 20 á 30 jaar is dit nodig. Een hoge kostenpost, onder meer omdat de wieken en een groot deel van het riet op molenlijf en kap moeten worden vervangen. De oude en nieuwe eigenaar bereiden deze restauratie nu voor. Zo is bij de provincie een subsidie van ruim € 150.000 aangevraagd en wordt een beroep op diverse fondsen gedaan. Of de subsidie wordt toegekend, wordt half december bekend. Vanwege de grote historische waarde heeft de molen de status van Rijksmonument.

Favoriete fotolocatie
Natuurmonumenten is erg blij met de kans om zich in te zetten voor het behoud van dit unieke stukje cultuurhistorie voor Texel. Niet alleen natuur, maar ook cultuur is een haar speerpunten. De Hollandsche Molen is vooral een belangenbehartiger van alle molens in Nederland. De vereniging draagt nu Het Noorden over omdat Natuurmonumenten een erkende professionele organisatie is. De molen is een van de meest gefotografeerde plekken op Texel en ligt bovendien bij het natuurgebied de Bol, één van de gebieden langs de Vogelboulevard. De verwerving van de molen is het sluitstuk van het in eigendom krijgen van een groot deel van dit gebied. Ook het bemalingsgebouw naast de molen neemt Natuurmonumenten over.

Enthousiaste molenaars
Naast het groot onderhoud, is er ook jaarlijks onderhoud nodig. De enthousiaste vrijwillige molenaars die al actief waren onder De Hollandsche Molen, willen dit ook blijven doen in de toekomst. De kosten voor jaarlijks onderhoud zijn ingeschat op €15.000. Samen met de molenaars gaat  Natuurmonumenten kijken hoe Texel kan worden betrokken bij het behoud van de molen. Van diverse kanten zijn er al initiatieven om de molen draaiende te houden.

De vrijwillige molenaars van Het Noorden
(Foto: Eckard Boot)

Regeerakkoord: 325 miljoen extra voor monumenten

Goed nieuws voor monumenten, waaronder molens. Het nieuwe kabinet trekt eenmalig voor monumenten, kunstwerken en archieven de komende vier jaar 325 miljoen euro extra uit. Daarmee kan onder andere geïnvesteerd worden in onderhoud en herbestemming. Particuliere eigenaren kunnen op rijkssteun blijven rekenen, of dat in de vorm van fiscale aftrek of subsidie gaat, moet nog blijken. Aldus de tekst van het regeerakkoord. In 2018 is 150 miljoen extra beschikbaar, in 2019 100 miljoen en de jaren daarna wordt dat gehalveerd.

Hoe het extra budget precies verdeeld wordt en hoeveel er dan naar de monumenten gaat, is nog niet bekend. Niettemin is de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM, waar De Hollandsche Molen deel van uitmaakt) zeer verheugd over het extra geld. De FIM heeft actief gelobbyd vanaf de verkiezingen tot en met de totstandkoming van het regeerakkoord voor extra middelen voor ons erfgoed.

Betekenis voor molenbehoud?
Wat kan dit extra geld nu betekenen voor molens? Twee jaar geleden heeft De Hollandsche Molen reeds geïnventariseerd wat er nodig is de komende tien jaar molens in goede staat te houden. Om dat te realiseren pleit de vereniging in de eerste plaats voor een verhoging van het SIM-budget (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) voor molens. Eigenaren zijn echt gebaat met een subsidiepercentage van minimaal 60% in plaats van de huidige 50%. De meeste eigenaren hebben te maken met een hoger eigenaarsaandeel vanwege de overgang van Brim (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten)  naar SIM en dat stelt ze voor grote problemen.
Daarnaast is recentelijk uit een inventarisatie gebleken dat er nog steeds een restauratiebehoefte is bij molens: 13%, terwijl voor het rijk 10% de norm is. En de vereniging blijft aandacht vragen voor het groot onderhoud, om te voorkomen dat in de toekomst weer dure restauraties noodzakelijk zijn.

Molenfonds en groot onderhoud
Met het Molenfonds wordt groot onderhoud bij voorrang ondersteund en het zou goed zijn als de rijksoverheid dit voorbeeld volgt. Voor restauraties en groot onderhoud is jaarlijks 5 miljoen euro extra nodig.
Ten slotte vraagt De Hollandsche Molen aandacht voor de financiering van nevenbestemming bij molens, bv. molenwinkels, vraagt duurzaamheid bij bewoonde molens specifieke aandacht en is verdere ondersteuning van vrijwilligerswerk noodzakelijk.

(Foto Hans de Kroon)

Nicole Bakker nieuwe directeur De Hollandsche Molen

Nicole Bakker wordt per 1 september 2017 de nieuwe directeur van De Hollandsche Molen. Zij volgt Leo Endedijk op die bij de vereniging werkzaam blijft op het gebied van belangenbehartiging en advisering. Endedijk treedt op eigen verzoek terug als directeur. Het bestuur vond na een sollicitatieprocedure Bakker de meest geschikte kandidaat om leiding te geven aan de landelijke vereniging, die zich al sinds 1923 inzet voor het behoud van molens in Nederland.

Leo Endedijk en Nicole Bakker. (Foto: Wim Giebels)

De nieuwe directeur geeft aan het huidige beleid van De Hollandsche Molen in grote lijnen voort te zetten. Het vergroten van het draagvlak en het versterken van de belangenbehartiging blijven onverkort de pijlers hiervan. Wat betreft het vergroten van het draagvlak voor de molens en het molenbehoud wijst Bakker op initiatieven die reeds in gang zijn gezet op zowel financieel gebied als op het terrein van het vrijwilligerswerk: ,,Met een terugtredende overheid groeit de noodzaak om langs andere wegen aan het benodigde geld voor vooral onderhoud te komen, zoals ‘crowdfunding’. Met de oprichting van het Molenfonds heeft De Hollandsche Molen al een belangrijke stap gezet. Die lijn wil ik graag doortrekken, want op dat terrein liggen veel kansen.’’
Ook bij de werving van vrijwilligers in het molenveld is volgens haar veel winst te halen. ,,Vrijwilligers zijn essentieel voor het molenbehoud. De komende 10 jaar zijn per jaar zo’n 500 nieuwe vrijwilligers nodig. Via onder meer cursussen wil de vereniging moleneigenaren en molenaars helpen nieuwe mensen te vinden.’’

Stokje doorgeven
Na ruim 25 jaar vindt Leo Endedijk het tijd het stokje door te geven. ,,Ik heb het directeurschap met veel plezier gedaan en met Nicole Bakker als mijn opvolger weet ik zeker dat de vereniging in goede handen is en zich verder zal ontwikkelen.’’
Hij blijft zich in zijn nieuwe rol als Hoofd belangenbehartiging voor het molenveld inzetten. En dat is hard nodig. In de erfgoedsector spelen vele ontwikkelingen, waarbij vaak ook de molenbelangen in het geding zijn. ,,De rijksoverheid is bezig met een stelselherziening die ook voor molens consequenties heeft. Hoe ziet de financiering van het molenbehoud er straks uit? En hoe organiseren wij ons? De conclusies van het project Molentoekomst komen in dat verband zeer van pas. Onlangs speelde verder de kwestie van de deelbare molenroeden. Allemaal situaties waarin De Hollandsche Molen actief als de belangrijkste spreekbuis en vertegenwoordiger optreedt namens het molenveld.”