Molenbiotoop

De omgeving van molens – de molenbiotoop – vraagt veel zorg. Een goede windvang en inpassing van de molen in de ruimtelijke ordening  zijn van groot belang.

In de cursus Molenbiotoop maakt u kennis met de verschillende aspecten van de bescherming van de molenbiotoop. Na een inleiding wordt dieper op de stof ingegaan en gaat u zelf aan de slag met concrete situaties.

Doelstelling
Molenbeschermers (bestuursleden van molenorganisaties en molenaars) handvatten geven om hun biotoopbeleid vorm te geven.

Gieten Hazewind, bomenkap 2014, foto Nico van den Broek
Gieten Hazewind, bomenkap 2014, foto Nico van den Broek
Gieten Hazewind, tijdens bomenkap 2014, foto Nico van den Broek
Gieten Hazewind, tijdens bomenkap 2014, foto Nico van den Broek

Door wie
De Hollandsche Molen.

Voor wie
Bestuursleden van molenorganisaties en molenaars, die zich bezighouden met de bescherming van de molenbiotoop. Deze cursus is niet bedoeld voor ambtenaren van gemeenten, die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, groen of beheer openbare ruimte.

Wanneer en waar
Datum en locatie in overleg bij u in de buurt. In deze corona periode zijn echter alle cursussen opgeschort.

Kosten
– € 75 p.p. voor leden/lid-eigenaren
– € 85 p.p. voor niet-leden
– Exclusief kosten voor de locatie en catering

Klik hier voor alle informatie over deze cursus.