De Hollandsche Molen maakt besteding extra budget bekend

De Hollandsche Molen heeft uit het Molenfonds voor elf restauratieprojecten gezamenlijk 1,5 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is afkomstig uit het extra budget van 3,5 miljoen dat minister Van Engelshoven begin juni beschikbaar stelde aan het molenbehoud. De eigenaren van de toegewezen molens moeten wel nog dit jaar met de restauraties beginnen. 

Het gaat om subsidies aan de volgende restauratieprojecten:

Rijnlandse Molenstichting, 3 projecten
Rijpwetering, Lijkermolen No. 1:                                          €   102.200
Rijpwetering, Lijkermolen No. 2:                                          €   109.900
Warmond, Lakermolen:                                                        €   125.790

Stichting De Fryske Mole, 2 projecten
Holwerd, De Miedenmolen:                                                  €   112.000
Paesens, De Hond:                                                               €   122.500

Schermer Molens Stichting, 1 project
Rustenburg, Strijkmolen K:                                                   €   168.000

Stichting De Westfriese Molens, 1 project
Schellinkhout, De Groote Molen:                                          €   122.500

Stichting De Molen van Wassens, 1 project
Zuidwolde, De Vlijt (Molen van Wassens):                          €   254.100

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, 1 project
Kinderdijk, Nederwaard, Molen No. 4:                                 €   175.000

Amelander Musea, 1 project
Nes, Ameland, Phenix:                                                        €     87.500

Particulier, 1 project
Brouwershaven, De Haan:                                                  €   112.000

Totaal:                                                                                
€ 1.491.490

 

Molenfonds
Minister Van Engelshoven kende in totaal 34 miljoen euro toe voor restauraties van monumenten in 2018. Met dit herstel moest wel direct begonnen kunnen worden, de eigen bijdrage moest verzekerd zijn en er moest een duidelijke bouwkundige noodzaak zijn om tot restauratie over te gaan. De Hollandsche Molen heeft dezelfde criteria gehanteerd bij het selecteren van molenrestauraties. Bijzonder is wel dat de minister aan het Molenfonds van de vereniging in één keer het totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar stelt. De Hollandsche Molen zorgt voor de verdere verdeling en afhandeling van de gelden.

Naast het geld voor restauraties heeft minister Van Engelshoven ook 2 miljoen toegezegd aan het Molenfonds voor kleinere restauraties. Hiermee kan groot onderhoud worden uitgevoerd aan een vijftigtal molenprojecten de komende drie jaar.