De Hollandsche Molen stelt jongeren en ambachten centraal bij invulling Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

De Hollandsche Molen gaat het Jongerenfonds Molens oprichten. Met dit fonds geeft de landelijke molenvereniging jonge mensen de kans zich actief voor molens én molenbehoud in te zetten. “Hoe zij dat willen doen, mogen ze zelf bepalen. Het is een fonds vóór en dóór jongeren. Dus kom maar op met ideeën!”, zei directeur Nicole Bakker op 4 november tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 aan de vereniging in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. De helft van het totale geldbedrag van 150.000 euro dat aan de prijs is verbonden is bestemd voor dit doel.


(Foto: Jorrit Lousberg)

Met de andere helft wordt het Molenambacht Fonds opgericht. De vereniging wil met dit fonds initiatieven stimuleren, gericht op het eigentijds ontwikkelen van ambachten die direct of indirect met molens en molenbehoud te maken hebben.
In eerste instantie gaat het om het molenaarsambacht dat sinds 2017 op UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed staat. Tegelijkertijd is het behoud van het vakmanschap van molenmakers, roedenmakers, smeden en rietdekkers essentieel voor de toekomst. Met deze prijs wil De Hollandsche Molen mensen belonen die ideeën op dit terrein ontwikkelen. De vereniging draagt jaarlijks een kandidaat voor bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Jongerenfonds Molens
De Hollandsche Molen stelt dat als meer jongeren als molenaar, molengids, klusser of bestuurslid actief zijn, dit een bewijs is dat molens ook in de toekomst midden in de samenleving staan. Door de verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf te leggen, verwacht de vereniging dat er meer activiteiten worden georganiseerd met een vernieuwend karakter. Daarmee gaan molens letterlijk met hun tijd mee. Een speciale jongerencommissie beslist over de aanvragen bij dit fonds.

Enthousiaste reacties
Bij de prijsuitreiking waren enkele jongeren aanwezig. Zij reageerden enthousiast, zoals Jurre Riphagen uit het Gelderse Vaassen: “Ik ben blij om te horen dat er meer aandacht wordt gegeven aan jongere molenaars, want het is niet alleen maar een hobby voor ‘oudere mannen’.” “Ik vind het een geweldig initiatief!”, roept Koen van de Maat uit Stevensweert, “Het is een nieuwe manier om jongeren te betrekken bij het vak van molenaar wat deze aandacht echt verdient. Ik zou zeker projecten indienen!” En wat Pedro Germes uit Haarlem betreft had het eigenlijk al eerder moeten gebeuren: “Eindelijk heeft de jeugd de mogelijkheid hun inzichten te laten zien!”