De Rat in IJlst

Stem op de toekomst, stem op De Rat!’

“Zonder molenaars en vrijwilligers staat alles letterlijk stil,” zegt molenaar Simon. “Om dat te voorkomen is het nodig om mensen enthousiast te maken voor het vak, om mensen op te leiden. Een opleidingscentrum, dat is wat molen De Rat in IJlst wil zijn, ook voor de toekomst!”

“Het gaat dan niet alleen om het opleiden tot molenaar op een houtzaagmolen. Ook molengerelateerde ambachten zoals zeilmaken, smeden en houtbewerking komen aan bod.

Om een opleidingscentrum te kunnen zijn, is er een opleidingsruimte nodig. Onderin de molen is voldoende ruimte, die we daar geschikt voor willen maken.”

Molenaar Simon: “In een veranderende wereld is De Rat niet alleen een baken en een schatkamer die onze geschiedenis bewaart; we geven actief kennis door zodat het blijft, want anders verdwijnt het. Dat moeten we voorkomen en daarom doen wij mee met de BankGiro Loterij Molenprijs. Help mee om het opleidingscentrum te realiseren, zodat de prijs in feite ten goede komt aan álle molens in Nederland.”

Stem op de toekomst, stem op De Rat!

Stem nu! Uw stem is 1 euro waard!

Wist u dat het Molenfonds met nog meer projecten
bezig is om molens te steunen?

Het Molenfonds werkt aan behoud, onderhoud en restauratie van molens in Nederland.
U kunt de molens steunen met een bijdrage aan één van de crowdfundprojecten.
Ook uw structurele steun is natuurlijk van harte welkom!

Houtzaagmolen De Rat
Sneekerpad 16
8651 NE IJlst

Reacties