Financiële regeling voor herstel deelbare roeden

Minister Bussemaker heeft woensdag 10 mei besloten dat eigenaren van de 48 molens met deelbare roeden een financiële regeling krijgen om deze te laten repareren. De reparatie is noodzakelijk omdat er iets mis is met de boutverbinding van deze roeden, waardoor niet met zekerheid is te zeggen of de wieken goed blijven zitten. De betrokken molens staan momenteel uit voorzorg stil.
De Hollandsche Molen is blij met de financiële toezegging van de minister. De vereniging heeft altijd ervoor gepleit de gevolgen van de toepassing van deelbare roeden financieel niet neer te leggen bij eigenaren. De Hollandsche Molen zal zich ook verder inzetten voor een goede en rechtvaardige regeling, waarbij de problemen zo spoedig mogelijk, maar wel verantwoord verholpen worden.

Twee oplossingen
Op dit moment zijn er twee oplossingen mogelijk voor dit probleem. Een nadere uitwerking van deze regeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Molenaars mogen niet de dupe worden van een constructiefout, waar die ook is ontstaan.
De afgelopen weken hebben experts diverse oplossingsrichtingen bestudeerd. Verschillende molenaars en eigenaren van molens hebben met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meegedacht. Samen zijn ze tot de conclusie gekomen om nu eerst twee oplossingsrichtingen uit te werken. De eerste oplossing gaat uit van het repareren van de deelbare roeden door deze aan elkaar te lassen. De tweede optie is het vervangen van de deelbare roeden door exemplaren volgens het oude model uit één stuk.

Nationale Molendag
Aan eigenaren is door de RCE het advies gegeven om de molens niet te laten draaien voordat dat weer 100% veilig kan. De Hollandsche Molen ondersteunt deze oproep. Tijdens de Nationale Molendag op 13 en 14 mei kunnen deze molens niet draaien. De vereniging heeft de betrokken eigenaren en molenaars geadviseerd de molens toch open te stellen voor bezoek en belangstellenden uit te leggen wat de problemen zijn en hoe deze opgelost kunnen worden.


De Olifant in het Friese Birdaard is een van de 48 molens met deelbare roeden.
(Foto: Hannie van der Wielen)