Verzekeren

Molens zijn risicovolle en brandgevaarlijke monumenten. Aan het verzekeren van molens is en wordt dan ook veel aandacht besteed. De Hollandsche Molen heeft daarvoor een onderzoek gedaan en de bevindingen zijn op deze en volgende pagina’s terug te vinden.

De verzekering van molens is bijna volledig op herbouwwaarde gebaseerd. Een gemiddelde herbouwwaarde van € 1 miljoen betekent al gauw een premie van € 2.000 tot € 2.500 per jaar en de premie voor deze verzekering is niet of moeilijk op te brengen. Voor De Hollandsche Molen is het verzekeren een gezamenlijk probleem van:

  1. eigenaren
  2. overheid
  3. verzekeraars/assurantiemakelaars

Een oplossing van de problematiek ligt dan ook in een gezamenlijke aanpak. Doelstelling daarbij is dat molens na een calamiteit adequaat hersteld kunnen worden door een pakket aan maatregelen.

Eigenaren moeten ook in de toekomst zelf hun molen(s) verzekeren. Om verschillende redenen is een collectief contract via bijvoorbeeld De Hollandsche Molen niet wenselijk c.q. mogelijk. De belangrijkste reden is dat er niet één verzekeraar is met in alle opzichten de beste aanbieding. De Hollandsche Molen heeft met vier verzekeraars gesproken en op basis van een uniforme offerte zijn aanbiedingen van vier partijen ontvangen.