Verzekeren molenaars

Verzekeren via het Gilde van Vrijwillige Molenaars
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft voor haar leden drie verzekeringen:

  1. Wettelijke aansprakelijkheid. Maximaal 2,5 miljoen euro, eigen risico € 250.
  2. WA-plus verzekering, d.w.z. schade aan de molen door handelen van de molenaar. Maximaal € 500.000 per gebeurtenis, eigen risico € 2.500.
  3. Ongevallenverzekering. Maximaal € 100.000 per gebeurtenis.

De onder 1. en 2. genoemde verzekeringen zitten in de jaarlijkse contributie van leden van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De onder 3. genoemde verzekering moet apart afgesloten worden. Voor meer informatie, klik hier.

Het Gild Fryske Mounders kent ook deze drie molenaarsverzekeringen, alleen verschilt de dekking. Voor meer informatie, klik hier.

Tip voor moleneigenaren: vergoed als eigenaar de contributie en verzekering via de Gildes, dan zijn uw mensen goed verzekerd!