Rol eigenaren

De eerste verantwoordelijkheid bij het voorkomen van een calamiteit ligt bij de eigenaar. De Hollandsche Molen zal hier in de toekomst aandacht aan besteden door middel van een project Brandpreventie.

Eigen risico

Ten tweede is gesproken over een mogelijk hoger eigen risico (met premiereductie als consequentie), te garanderen door partijen die nu al molens steunen. Daarbij moet vooral aan culturele fondsen en loterijen gedacht worden. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een gezamenlijke aanpak. De Hollandsche Molen laat het aan de eigenaren zelf over of en zo ja voor welk bedrag ze een eigen risico willen aangaan.