Rol overheid

Aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is de vraag gesteld bij welke schade een molen nog een rijksmonument is. Stel dat bij een grote calamiteit er nog maar 20% van de molen overgebleven is, wat gebeurt er dan?

Met de RCE is hierover gesproken, mede in het licht van de nota Een toekomst voor molens. Vooralsnog gaat de RCE niet uit van een algemene richtlijn in de vorm van een percentage resterende monumentale waarde. Bij de brand in Windlust te Burum bleef er weinig van de molen over. Het rijk wilde aanvankelijk de molen van de rijkslijst verwijderen, maar na politieke druk en een oproep uit de bevolking, besloot minister Bussemaker dit uiteindelijk niet door te voeren. Op grond van de nieuwe Erfgoedwet zou dit  in vergelijkbare gevallen in de toekomst wel kunnen gebeuren.