WOZ

Op grond van de Wet WOZ bepalen gemeenten de waarde van onroerend goed. Deze waardering is vervolgens bepalend voor bijvoorbeeld het huurwaardeforfait, maar ook voor belastingen van waterschappen en de onroerend zaak belasting. Moleneigenaren hebben in de regel met deze belastingen te maken. Die aanslagen kunnen bij een hoge waardebepaling van een molen flink in de papieren lopen.

Waarde in het economisch verkeer
De Wet WOZ bepaalt dat voor rijksmonumenten er maar één methode is van waardering, namelijk de waarde in het economisch verkeer. De zogenaamde gecorrigeerde vervangingswaarde mag niet als methode gehanteerd worden. De waarde van een monument wordt beïnvloed door de economische gebruiksmogelijkheden daarvan, passend binnen de bestemming als vastgelegd in het bestemmingsplan. “Bij een kerk of cultuurhistorisch gebouw dat op de Rijksmonumentenlijst is geplaatst, zullen de exploitatiemogelijkheden naar onze verwachting bepalend zijn voor de waarde in het economische verkeer”, zo staat in de instructie van de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ.

Taxatieverslag
Voor de bepaling van die waarde in het economisch verkeer zijn verschillende methoden. Maar ten allen tijde moet de gemeente (op verzoek) aan de eigenaren motiveren waarom men tot een bepaalde waarde is gekomen. Dit staat in het taxatieverslag. Vaak treffen we daarin vergelijkbare objecten aan, die recent zijn verkocht. Maar daar valt bij molens nog best wat op af te dingen.

Werkgroep WOZ
Medio 2014 is bij De Hollandsche Molen een werkgroep WOZ gevormd, die zich bezighoudt met een verdere verdieping en uitbreiding van het WOZ-dossier. In de loop van de tijd wordt deze pagina dan ook verder uitgebreid. Wel is alvast de nodige jurisprudentie terug te vinden via deze pagina.

  • Uitspraak 1996 Hoge Raad inzake Nieuwe Kerk te Amsterdam. Klik hier.
  • Uitspraak rechtbank inzake bezwaar waardering grond molen Hoedekenskerke. Klik hier.
  • Verlaging WOZ-waarde Wimmenumermolen Egmond. Klik hier.
  • Verlaging WOZ-waarde De Koe te Ermelo door gemeente. Klik hier.
  • WOZ-waarde molens SIMAV. Diverse correspondentie. Klik hier en hier en hier.
  • Afwijzing bezwaar waarde grond Venemansmolen Winterswijk door gemeente. Klik hier en hier.