Geanimeerde interactieve Molencontactdag De Hollandsche Molen

De jaarlijkse Molencontactdag van De Hollandsche Molen had deze keer plaats op 17 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht. In het sfeervolle theaterzaaltje van het museum woonden zo’n 80 moleneigenaren, -stichtingen en -verenigingen en andere betrokkenen uit het molenveld de bijeenkomst bij. Er was een gevarieerd en vooral ook interactief programma samengesteld. Bij elk programma-onderdeel kregen de bezoekers volop de gelegenheid om hun mening te geven en onderling ideeën uit te wisselen. Hiervan werd ook volop gebruikgemaakt en zo ontstond er een geanimeerde bijeenkomst.

In de ochtend gaf Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen een uitgebreide toelichting op de komende stelselherziening. Hierbij werden de aanwezigen o.m. uitgenodigd om zelf per provincie aan te geven op welke terreinen het accent moet komen te liggen bij de lobby voor extra geld voor molens. In het regeerakkoord staat dat er voor monumentenzorg 325 miljoen extra beschikbaar is gesteld. Vervolgens was het woord aan Mark Ravesloot, adviseur Molens van De Hollandsche Molen, die uitvoerig inging op het thema Veiligheid. Hij peilde met stellingen de stand van zaken van en de meningen in het veld over dit belangrijke onderwerp. Na de lunch gaf Nicole Bakker een korte rondleiding in de wereld van het crowdfunden via het Molenfonds. Zij gaf de microfoon vervolgens aan Ingeborg Pouwels. Hoewel zij vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet meer in dienst is van De Hollandsche Molen gaat zij wel namens de vereniging ‘het land in’ om de e-learning cursus ‘Vrijwilligers werven’ in het veld te introduceren. Zij gaf een presentatie over wat deze cursus gaat inhouden. De bijeenkomst werd afgesloten door Ellis Buis. De communicatie- en marketingadviseur in de culturele sector, ging in gesprek met de zaal over wat je kunt doen of juist niet kunt doen om zoveel mogelijk mensen naar je molen te krijgen.

Hieronder vindt u de presentaties van de Molencontactdag 2017.

1. Voortgang kabinetsformatie en stelselherziening door Nicole Bakker

2. Veiligheid door Mark Ravesloot

3. Crowdfunding door Nicole Bakker

4. E-learning Vrijwilligers werven door Ingeborg Pouwels

5. Marketing van Molens door Ellis Buis