Geslaagde Molencontactdag bood gevarieerd programma

Het Provinciehuis van Noord-Holland was deze keer het podium voor de Molencontactdag van De Hollandsche Molen. Ruim 80 mensen waren op 18 november naar Haarlem afgereisd om deze jaarlijkse bijeenkomst van moleneigenaren, -stichtingen en -verenigingen bij te wonen.
Zij kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld. Zo verzorgden in de ochtend Robert Berkovits en Gerard Troost van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een presentatie over de nieuwe subsidievorm SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten). Nicole Bakker, adjunct-directeur, en Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen, gaven een toelichting op het dit jaar ingestelde Molenfonds. Aansluitend was het woord aan Cees van der Vlist van Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, die de laatste stand van zaken besprak van de plannen met molencomplex Kinderdijk.

Workshops
’s Middags werden er twee workshops gehouden, één over het toezicht en verantwoording bij grote molenorganisaties en één over het werven, behouden en opleiden van vrijwilligers. Deze laatste werd verzorgd in samenwerking met Hubert Habers en Niels van Weert van Sportservice Noord-Holland en Tom Heyne van Erfgoedpartners Groningen. Vervolgens gaf Henk Heijnen, verenigingsmanager van Vereniging De Zaansche Molen een presentatie over het nieuwe bezoekerscentrum op de Zaanse Schans.
Tussen al deze bedrijven door werden korte films vertoond over de uitreiking van de Zilveren Anjer aan Eric Zwijnenberg, en een film die is gemaakt in het kader van de UNESCO-aanvraag om het molenaarsambacht op te nemen als immaterieel erfgoed.

Hieronder vindt u in pdf de presentaties van de Molencontactdag 2016. Ook vindt u de links naar de films over de Zilveren Anjer en de UNESCO-aanvraag.

1-sim-rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed

2-molenfonds

3-kinderdijk

4-workshop-toezicht-en-verantwoording

5-workshop-vrijwilligers-st-sportservice-nh

6-workshop vrijwilligers, Erfgoedhuis

7-bezoekerscentrum-zaanse-schans

Film Zilveren Anjer

Film UNESCO