De Hollandsche Molen draagt twee molens over aan Stadsherstel Amsterdam

Met ingang van 1 augustus heeft vereniging De Hollandsche Molen de molens De Zwaan in Ouderkerk a/d Amstel en De Slokop in Spaarndam (foto) overgedragen aan Stadsherstel Amsterdam. Beide poldermolens zijn in goede staat van onderhoud gebracht en met enige regelmaat draaiende te zien. In Stadsherstel Amsterdam heeft de vereniging een uitstekende nieuwe eigenaar gevonden, die beide molens als woonmolens duurzaam in stand zal houden.

De Hollandsche Molen heeft 5 jaar geleden besloten zich te concentreren op haar kerntaken belangenbehartiging en draagvlakverbreding. Om dit mogelijk te maken wil de vereniging een groot deel van het eigen molenbezit – elf molens verspreid door het land – overdragen aan partijen die net als de vereniging streven naar het duurzaam in stand houden van monumenten. De over te dragen molens zijn in goede staat en de toekomstig eigenaar moet daar ook garant voor staan. Ook moeten deze molens blijven draaien en waar mogelijk malen. Bij deze verzelfstandiging gaat De Hollandsche Molen niet over één nacht ijs en het proces van verzelfstandiging vergt dan ook veel tijd en aandacht.

Stadsherstel Amsterdam
Stadsherstel Amsterdam redt sinds haar oprichting in 1956 monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties. Stadsherstel heeft ruim 600 panden in eigendom en is daarmee de grootste restaurerende monumenteneigenaar in Nederland. De vennootschap heeft de status van Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM), hetgeen betekent dat de organisatie kwalitatief hoogstaand werkt.

De molens De Zwaan en De Slokop passen heel goed bij het bezit van Stadsherstel en er is dan ook positief gereageerd op de vraag van De Hollandsche Molen beide molens over te nemen. Beide molens blijven bewoond door de huidige huurders. De instandhouding van beide molens is voor de komende decennia gegarandeerd en De Hollandsche Molen heeft er het volste vertrouwen in dat de molens De Zwaan en De Slokop het landschap bij Ouderkerk a/d Amstel en Spaarndam blijven sieren.
(foto: Mark Ravesloot)