Jippe Hoekstra, voorzitter Stichting Molendocumentatie overleden

Op 31 augustus 2019 overleed plotseling Jippe Hoekstra voorzitter van de Stichting Molendocumentatie (SMD). Jippe was een zwaargewicht waaraan de SMD en De Hollandsche Molen heel veel te danken heeft. We herinneren ons de uitstekende samenwerking. Hij wist de zaken helder te stellen en dankzij zijn vele contacten kwamen er dingen van de grond die voor velen zonder hem niet van de grond zouden zijn gekomen. Ook wist hij de juiste personen in het bestuur te krijgen waardoor er, met name op het financiële gebied, veel meer mogelijk werd dan voorheen. We hebben in de bijna twintig jaar dat Jippe voorzitter is geweest heel veel aan hem te danken gehad. Als zodanig zullen we hem blijven herinneren.