Molen van Batenburg officieel naar Geldersch Landschap & Kasteelen

De Hollandsche Molen heeft op 9 februari de molen van Batenburg officieel overgedragen aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de standerdmolen werd de symbolische kostprijs van € 1 overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

Geldersch Landschap en Kasteelen beheert meer dan 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in de provincie Gelderland. In Batenburg is het Geldersch Landschap eigenaar van de kasteelruïne, natuurgebieden langs de Maas, de eendenkooi en het Sluishoofdhuisje, dat verhuurd wordt als vakantiewoning. De Batenburgse standerdmolen is een markant onderdeel van dit gebied en geeft daar ook meerwaarde aan.
Geldersch Landschap en Kasteelen heeft al molens in eigendom en staat bekend om zijn gedegen, monumentale beleid. De Gelderse organisatie heeft ook uitgesproken de standerdmolen van Batenburg duurzaam in stand te willen houden als monumentale molen en hem regelmatig te laten draaien en malen. Zij is met de huidige vrijwillige molenaars in gesprek over hoe de molen voor publiek toegankelijk kan worden gemaakt.

De molen
De oorspronkelijk uit 1531 daterende banmolen is historisch sterk verbonden met de heerlijkheid Batenburg. De kasteelheer verplichtte boeren in de omgeving er hun graan te laten malen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw raakten onderdelen van het historisch ensemble gescheiden: de kasteelruïne en de eendenkooi werden overgedragen aan GLK, de molen ging naar een pachter en kwam uiteindelijk in bezit van De Hollandsche Molen. Op de foto Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen (links) en Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap & Kasteelen.

(Foto: Ton Rothengatter)