Blad Molens Extra

Online molenbezoek de toekomst?

Geplaats op: 6 september 2020

Online initiatieven op het gebied van publiekswerving ontwikkelen zich razendsnel en vinden ook in de molenwereld steeds meer toepasing. Enkele recente online technieken worden behandeld. Een ‘ver van mijn molenbedshow’? Geenszins, molens komen juist dichterbij. Zorgt de coronacrisis voor een frisse blik om op een andere wijze naar molens te kijken? Lees meer…

‘Ontdek Nederland molenland’ (uit het blad Herenhuis, nr. 78, juli 2020)

Geplaats op: 6 augustus 2020

Nederland is het molenland bij uitstek. Molens zijn als nationaal icoon sterk verweven met onze identiteit. Nergens ter wereld is het werktuig zo geperfectioneerd en nergens bestaat er zo’n grote diversiteit. Anne de Jong, medewerker bij De Hollandsche Molen, laat de meest voorkomende -maar ook bijzondere- verschijningsvormen de revue passeren. Lees meer….

Het belang van dendrochronologisch onderzoek

Geplaats op: 3 september 2019

Bij onderzoek naar de ouderdom van molens wordt vaak dendrochronologisch onderzoek verricht. Wat houdt dat precies in? Aan de hand van een onderzoek naar de leeftijd van De Grafelijke Korenmolen in Zeddam dat in 2005 is verricht, probeert Dick Zweers, de voormalige vrijwillige molenaar van deze molen, tevens bouwhistoricus en erfgoedbouwkundige, dit uit te leggen. Hij liet destijds dit onderzoek uitvoeren. Welke conclusies werden uit dit onderzoek getroffen? Lees meer….

Eigenaren Hooydonkse Watermolen in Nederwetten: ‘Je leert jezelf hier beter kennen’ (uit het blad Herenhuis, nr. 73, sep. 2019)

Geplaats op: 6 augustus 2019

Nationale Molendag heeft dit jaar als thema ‘Ontmoet de molenaar’. Herenhuis neemt dit advies ter harte en presenteert een drieluik over molenaars en hun unieke woonplek. Voor het laatste verhaal in deze reeks toog Anne de Jong, medewerker van De Hollandsche Molen, naar De Hooydonkse Watermolen in Nederwetten in Noord-Brabant, en interviewde het echtpaar Ernst Thoolen en Riet Meijer die de molen al tweeëntwintig jaar bewonen. Lees meer….

Rembrandt legde veel molens vast in etsen en tekeningen

Geplaats op: 15 juli 2019

Het zal bijna niemand zijn ontgaan: 2019 is het Rembrandtjaar. Met een groot aantal speciale tentoonstellingen en tal van andere activiteiten wordt het 350e sterfjaar van Rembrandt van Rijn geëerd. In Molens 131 schreef Marjan ten Broeke een artikel over de grote Hollandse meester. Daarin gaat zij op zoek naar de connectie van Rembrandt met molens. Hij heeft veel molens vastgelegd in etsen en tekeningen. Maar waarom maakte hij – nota bene een molenaarszoon – slechts één molenschilderij?
Lees meer….

 

Eigenaren Molen No. 3 Molenviergang in Aarlanderveen: ‘Het ‘pratende’ molenhuis’ (uit het blad Herenhuis, nr. 72, juli 2019)

Geplaats op: 6 juli 2019

Nationale Molendag heeft dit jaar als thema ‘Ontmoet de molenaar’. Herenhuis neemt dit advies ter harte en presenteert een drieluik over molenaars en hun unieke woonplek. Anne de Jong, medewerker bij De Hollandsche Molen, richt dit keer zijn blik op Molen No.3 in Aarlanderveen, een werktuig dat al vanaf begin negentiende eeuw actief is en nog steeds functioneert, en interviewde het molenaarsechtpaar. ‘Het is ons thuis, maar het is geen gewoon huis.’ Lees meer….

Eigenaren Twuyvermolen Sint Pancras: ‘De klant vraagt, wij draaien’ (uit het blad Herenhuis, nr. 71, mei/juni 2019)

Geplaats op: 15 mei 2019

“Vanaf de bank zie je het bovenwiel in de kap draaien en in de keuken loop je over een vijzel die water ‘maalt’.” Een uitspraak van Rob Basten en Suzanne Jong. Zij kochten in november 2014 Molen A van de polder Geestmerambacht, ook wel Twuyvermolen genoemd, in Sint Pancras. Vervolgens namen zij een architect en een molenmaker in de arm om deze achtkante binnenkruier poldermolen te herinrichten als woning met behoud van de maalvaardige functie. In Molens 122 (mei 2016) werd aan dit project al aandacht besteed. Toen waren de werkzaamheden nog in volle gang. Inmiddels wonen zij er tot volle tevredenheid. Anne de Jong, medewerker van De Hollandsche Molen, interviewde het echtpaar voor een artikel in het blad Herenhuis. Hoe ziet de molenwoning er nu uit wat zijn hun ervaringen?
Lees meer…..

Sint Victor: van Egyptische officier tot beschermheilige van korenmolenaars

Geplaats op: 13 december 2018

Sinds oktober 2017 siert de grootste gevelsteen van Amsterdam de brandweerkazerne in de Marnixstraat. Toch is het niet de ‘brandweerheilige’, maar Sint Victor die we hierop afgebeeld zien. Wie is Sint Victor en waarom is deze gevelsteen op de brandweerkazerne te zien? Hoe een eeuwenoude legende over een Egyptische officier de basis is geworden voor de patroon van korenmolenaars. Lees meer….

Van Walrot naar Rat

Geplaats op: 3 mei 2018

Aan de Geeuw, een oude waterverbinding tussen IJlst en Sneek, staat De Rat, een unieke molen –  een houtzaagmolen die nog volop in productie is. Hier kunt u nog het oude houtzagersambacht ervaren zoals dat al ruim drie eeuwen in De Rat wordt uitgeoefend. Een enige jaren geleden uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek heeft tal van interessante wetenswaardigheden over de roerige geschiedenis van de molen blootgelegd. Lees meer…

‘Gerrit Pouw, een molendeskundige met sterke eigen mening’

Geplaats op: 17 juli 2017

“Gerrit had veel kennis in huis over vooral de molentechniek. Hij kon er ook uitgebreid over praten, én schrijven, hoewel dat laatste nogal eens discussie opleverde als zijn teksten moesten worden  aangepast. Hij had een sterke eigen mening’’, vertelt Peter de Moes, die Pouw heel goed kende. Zij verzorgden vele publicaties in de Gildebrief, het blad van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en zij werkten jarenlang samen in het documentatiecentrum van De Hollandsche Molen.
Lees meer….

‘Een bevlogen molenliefhebber met oog voor detail’

Geplaats op: 5 juli 2017

“Ik heb Gerrit gekend als een bevlogen liefhebber met een enorm grote kennis van molens. Iemand met veel oog voor detail en met aandacht voor de juiste authentieke kleuren. Daar kon hij veel tijd voor uittrekken’’, zegt vrijwillige molenaar en instructeur Jannes Tigelaar uit het Drentse Erica over Gerrit Pouw. Tigelaar is 38 jaar bevriend geweest met Gerrit en zijn vrouw Eveline.
Lees meer….

‘Goed jaar ondanks tekort’

Geplaats op: 30 juni 2017

De jaarcijfers over 2016 van De Hollandsche Molen tonen een tekort. Toch waren er geen ontevreden gezichten te zien tijdens de Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen op 18 maart 2017 in Amersfoort. Secretaris Arjan de Kok legde uit dat dit tekort vooral te maken heeft met de overdracht van drie molens van de vereniging. De financiële commissie en de aanwezige leden gingen dan ook unaniem akkoord met de totaalcijfers.
Lees meer……