Blad Molens Extra

Sint Victor: van Egyptische officier tot beschermheilige van korenmolenaars

Geplaats op: 13 december 2018

Sinds oktober 2017 siert de grootste gevelsteen van Amsterdam de brandweerkazerne in de Marnixstraat. Toch is het niet de ‘brandweerheilige’, maar Sint Victor die we hierop afgebeeld zien. Wie is Sint Victor en waarom is deze gevelsteen op de brandweerkazerne te zien? Hoe een eeuwenoude legende over een Egyptische officier de basis is geworden voor de patroon van korenmolenaars. Lees meer….

Van Walrot naar Rat

Geplaats op: 3 mei 2018

Aan de Geeuw, een oude waterverbinding tussen IJlst en Sneek, staat De Rat, een unieke molen –  een houtzaagmolen die nog volop in productie is. Hier kunt u nog het oude houtzagersambacht ervaren zoals dat al ruim drie eeuwen in De Rat wordt uitgeoefend. Een enige jaren geleden uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek heeft tal van interessante wetenswaardigheden over de roerige geschiedenis van de molen blootgelegd. Lees meer…

‘Gerrit Pouw, een molendeskundige met sterke eigen mening’

Geplaats op: 17 juli 2017

“Gerrit had veel kennis in huis over vooral de molentechniek. Hij kon er ook uitgebreid over praten, én schrijven, hoewel dat laatste nogal eens discussie opleverde als zijn teksten moesten worden  aangepast. Hij had een sterke eigen mening’’, vertelt Peter de Moes, die Pouw heel goed kende. Zij verzorgden vele publicaties in de Gildebrief, het blad van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en zij werkten jarenlang samen in het documentatiecentrum van De Hollandsche Molen.
Lees meer….

‘Een bevlogen molenliefhebber met oog voor detail’

Geplaats op: 5 juli 2017

“Ik heb Gerrit gekend als een bevlogen liefhebber met een enorm grote kennis van molens. Iemand met veel oog voor detail en met aandacht voor de juiste authentieke kleuren. Daar kon hij veel tijd voor uittrekken’’, zegt vrijwillige molenaar en instructeur Jannes Tigelaar uit het Drentse Erica over Gerrit Pouw. Tigelaar is 38 jaar bevriend geweest met Gerrit en zijn vrouw Eveline.
Lees meer….

‘Goed jaar ondanks tekort’

Geplaats op: 30 juni 2017

De jaarcijfers over 2016 van De Hollandsche Molen tonen een tekort. Toch waren er geen ontevreden gezichten te zien tijdens de Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen op 18 maart 2017 in Amersfoort. Secretaris Arjan de Kok legde uit dat dit tekort vooral te maken heeft met de overdracht van drie molens van de vereniging. De financiële commissie en de aanwezige leden gingen dan ook unaniem akkoord met de totaalcijfers.
Lees meer……