Molenaar Maris Kodde overleden

Op 11 augustus jl. overleed op 91-jarige leeftijd molenaar Maris Kodde. Maris kennen we in de eerste plaats als de vakmolenaar, verbonden aan de standerdmolen van Sint-Annaland (|Zeeland). Maar voor De Hollandsche Molen was hij van grote betekenis voor molen De Jager te Oud-Vossemeer, waar hij menige maaldag doorbracht. Maris was ook instructeur van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en veel Zeeuwse molenaars zijn door hem opgeleid. Voor zijn grote verdiensten als molenaar ontving Maris Kodde in 1990 geheel terecht het Certificaat van Verdienste van De Hollandsche Molen. Bestuur, medewerkers en collega-molenaars van De Hollandsche Molen condoleren zijn vrouw en familie met dit verlies.