Nieuwe Omgevingswet

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De verwachting is dat de wet medio 2019 ingaat. In de komende periode wordt duidelijk in hoeverre dit gevolgen heeft voor de bescherming van de molenbiotoop. De komende twee jaren staan in het teken van de concrete uitwerking van de wet. Hierover zullen wij u uiteraard op de hoogte houden. Om u alvast een eerste indruk te geven, heeft Mark Ravesloot, senior adviseur Molens een informatieve presentatie samengesteld. Deze vindt u hieronder.

Nieuwe Omgevingswet