Molenfonds

Het Molenfonds is dé plek waar molens een aanvraag kunnen doen om diverse molenprojecten te financieren. Het Molenfonds is mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. Het Molenfonds biedt tevens een crowdfunding platform op Molenfonds.nl.

De VriendenLoterij stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor molenrestauraties. Meer weten, klik hier.

Ook de Molenprijs wordt mogelijk gemaakt door het Molenfonds. Meer weten, klik hier.

Het Molenfonds is een initiatief van De Hollandsche Molen en bezit evenals de vereniging de ANBI-status en het CBF-keurmerk.