Molens en de SIM

Extra geld bestemd voor onderhoud?

Voor het erfgoed heeft het huidige kabinet 325 miljoen euro extra uitgetrokken. Het gaat daarbij echter om eenmalig en niet structureel geld en uit deze middelen zal geen verhoging van het SIM-subsidiepercentage gefinancierd worden. Waar nog wel sprake van is, is afschaffing van de fiscale aftrek voor woonhuiseigenaren en vervanging door een (structurele) subsidieregeling. Deze mogelijke afschaffing behoeft echter nog eerst een politieke besluitvorming en het is niet zeker hoe dit gaat uitpakken. Deze politieke afweging zal waarschijnlijk in maart/april plaats vinden en pas als dit proces afgerond is, neemt de minister een beslissing over een mogelijke aanpassing van het subsidiepercentage in de SIM. Dat vindt op zijn vroegst medio april of mei plaats. De inzendtermijn voor SIM-aanvragen is dan al verstreken. Het is derhalve zeer onverstandig nu nog verder te wachten met het indienen van aanvragen.

Pas in 2019 aanvragen?

De Hollandsche Molen heeft nog onderzocht of te overwegen is de aanvraag een jaar uit te stellen, in de hoop dat het percentage van de SIM dan wel aangepast is. We zijn tot de slotsom gekomen dat dat niet verstandig is. In de eerste plaats mist u dan een jaar subsidie voor onderhoud, terwijl bepaalde kosten wel gewoon doorlopen (denk aan controle brandblussers en bliksemafleiders bijvoorbeeld). Ten tweede betekent een jaar uitstel dat in 2019 er veel extra geld nodig is voor molens en in 2018 het budget niet opgemaakt wordt. Dat niet benutte budget van dit jaar kan niet doorgeschoven worden naar 2019. Als eigenaren een jaar wachten, wordt het budget van 2019 overvraagd. De grens van al dan geen SIM-subsidie zou zelfs bij uitstel tot 2019 wel eens onder de € 60.000 kunnen komen te liggen. In dat geval zijn alle moleneigenaren de dupe van eigen uitstel.

Advies De Hollandsche Molen

Het advies is de SIM-aanvraag dit jaar in te dienen als u weer aan een nieuwe cyclus van zes jaar wilt beginnen. U mag natuurlijk van ons verwachten dat we blijven proberen het subsidiepercentage omhoog te krijgen, bij voorkeur met terugwerkende kracht. Of dat nog gaat lukken, weten we ook pas op z’n vroegst in mei.