Molentoekomst

Medio 2015 presenteerde De Hollandsche Molen het rapport ‘Molentoekomst, Financiën en organisatie van het molenbehoud’. In dit rapport wordt beschreven hoe de molens er anno 2015 voorstonden en wat er moet gebeuren om ze ook in de toekomst in stand te houden. In Molentoekomst is het molenbehoud onderverdeeld in zes werkvelden.

  • Financiën
  • Monumentale waarden
  • Her- en nevenbestemmingen van molens
  • Molenomgeving
  • Draagvlak en fondsenwerving
  • Vrijwilligersbeleid

Per werkveld worden de resultaten van de onderzoeken weergegeven. Ook worden aanzetten gegeven voor plannen om samen met het molenveld aan de slag te gaan voor het toekomstig molenbehoud en welke rol De Hollandsche Molen hierin kan spelen. Om het rapport Molentoekomst te downloaden, klik hier.

Kolham Entreprise 2010. Foto Harmannus Noot.