Nationale Molendag en Algemene Ledenvergadering De Hollandsche Molen gaan niet door

De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben besloten de Nationale Molendag die op 9 en 10 mei a.s. zou plaatsvinden, af te gelasten. Ook de Friese molenaars, verenigd in  het Gild Fryske Mounders sluiten zich hierbij aan. De organisaties volgen hiermee het besluit van de regerering om alle samenkomsten, ongeacht de omvang, tot 1 juni te verbieden. De regering wil met deze maatregel de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk inperken.

Algemene Ledenvergadering
De Hollandsche Molen heeft om dezelfde reden ook de Algemene Ledenvergadering, die voor 18 april a.s. in het Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort stond gepland, helaas moeten afblazen. Deze bijeenkomst wordt verschoven naar het najaar. Uiteraard wordt u tijdig geïnformeerd over de nieuwe datum.
Het concept-bestuursverslag en de concept jaarrekening 2019 zijn binnenkort te vinden op de nieuwspagina van onze website molens.nl

Nationale Molendag
Nationale Molendag wordt niet verplaatst naar een later moment in het jaar. Op 12 en 13 september vindt namelijk al Open Monumentendag plaats. We roepen alle molens op om daaraan mee te doen, uiteraard mits de overheidsrestricties dan zijn opgeheven.
Beide organisaties vinden het erg jammer dat het jaarlijkse landelijke molenevenement geen doorgang kan vinden. “We willen Nederland graag ontvangen op onze prachtige molens en dit cultureel erfgoed een mooi podium geven en jong en oud kennis laten maken met het ambacht van molenaar. Daarnaast is het besluit een teleurstelling voor de vele molenaars en vrijwilligers die zich ieder jaar verheugen op Nationale Molendag. Een groot aantal van hen is al druk bezig met de voorbereidingen.

Gezondheid voorop
Voor De Hollandsche Molen staat echter de gezondheid, juist van deze vrijwilligers en natuurlijk van het publiek voorop. Wij hebben vanaf het begin van de corona-crisis de richtlijnen van de overheid gevolgd en ook nu houden we ons hieraan”, zegt Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen. Erik Kopp, voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sluit zich hierbij aan: “Het is niet nodig gezondheidsrisco’s te lopen in verband met het belang van de instandhouding van de molens.”

Nabije toekomst
Hoe de rest van het molenjaar eruit gaat zien is op dit moment nog onduidelijk. In het voorjaar en de zomerperiode vinden er in normale omstandigheden tal van activiteiten plaats, onder meer diverse regionale molendagen. Uiteraard houden wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Verder kunt u voor informatie terecht op molens.nl.