JAAR
VAN DE
MOLENAAR

De Hollandsche Molen FotoWEDSTRIJD
2022

 1. Actievoorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘De Hollandsche Molen Fotowedstrijd 2022’ die wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen in het kader van Nationale Molendag 2022.
  2. Het betreft een tijdelijke actie, lopende van vrijdag 22 april tot en met zondag 22 mei 2022.
  3. De wedstrijd kent 2 categorieën: foto’s kunnen worden ingezonden door jeugd tot 18 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar.
  4. Het inzenden van de foto’s kan vanaf vrijdag 22 april tot maandag 16 mei.
  5. Het stemmen op de genomineerde foto’s kan van maandag 16 mei tot en met zondag 22 mei 2022.
  6. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen, met uitzondering van de medewerkers en het bestuur van Vereniging De Hollandsche Molen en Van den Busken Branding & Dialogue Marketing.
  7. Deelname is alleen mogelijk binnen de gestelde actieperiode.
  8. De deelname aan de actie is vrij en gratis.
 2. Inzenden van de foto’s voor ‘De Hollandsche Molen Fotowedstrijd 2022’.
  Door het insturen van een foto voor ‘De Hollandsche Molen fotowedstrijd 2022’ onderschrijf je automatisch en expliciet de volgende voorwaarden:
  De inzender van de foto verklaart expliciet:

   1. Je mag maximaal drie foto’s inzenden.
   2. De foto’s kunnen uitsluitend digitaal worden ingezonden van zaterdag 22 april tot maandag 16 mei 2022, via de daarvoor bestemde websitepagina.
   3. Alleen foto’s die voorzien zijn van een geldig emailadres worden toegelaten tot ‘De Hollandsche Molen Fotowedstrijd 2022’.
   4. De ingezonden foto(‘s) zijn door de inzender zelf gemaakt en de auteursrechten zijn niet verkocht of weggegeven aan derden.
   5. De foto’s worden na inzending gecontroleerd door De Hollandsche Molen en kunnen worden verwijderd als deze niet voldoen aan de spelregels en de genoemde voorwaarden.
   6. Foto’s mogen licht zijn bewerkt. Het creëren van een geheel nieuw beeld is niet toegestaan.
   7. Het insturen van eerder gepubliceerde foto’s is niet toegestaan. Dat geldt ook voor foto’s waarvan men niet de eigenaar is. Bij vermoeden van fraude door de inzender kan De Hollandsche Molen de desbetreffende inzender uitsluiten van deelname aan de wedstrijd.
   8. De door de deelnemer ingediende foto is niet aangemeld bij andere op dat moment lopende fotowedstrijden.
   9. Door deel te nemen aan deze fotowedstrijd geeft u De Hollandsche Molen toestemming om de foto kosteloos en zonder overleg te gebruiken voor publicaties van De Hollandsche Molen, met vermelding van de naam van de fotograaf.
   10. De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.
   11. De deelnemer vrijwaart De Hollandsche Molen voor claims van derden die stellen auteursrechthebbende te zijn.
   12. De deelnemer vrijwaart De Hollandsche Molen voor claims van geportretteerden.
   13. Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.
   14. De Hollandsche Molen behoudt zich het recht voor om inzendingen zonder opgave van redenen niet toe te laten tot de ‘De Hollandsche Molen Fotowedstrijd 2022’ .
   15. De genomineerden worden door De Hollandsche Molen per email op de hoogte gebracht van hun nominatie. Het is de verantwoordelijkheid van de inzender om een geldig emailadres door te geven via het wedstrijdformulier.
   16. De keuze van de genomineerde foto’s staat niet ter discussie. Er is geen bezwaar- en/of beroepsprocedure.
 3. Stemproces
   1. Drie genomineerde foto’s per categorie strijden in de periode van 16 mei tot en met 22 mei om het ontvangen van de meeste publieksstemmen.
   2. Voor het uitbrengen van een stem is een geldig emailadres vereist. Per mailadres kan per categorie één stem worden uitgebracht.
   3. De stemprocedure verloopt als volgt:
    Stap 1: De stemmer stemt door op de stemknop te klikken van de foto naar keuze. De stemmer dient daarbij geldige persoonsgegevens en emailadres in te vullen.
    Stap 2: Op dat emailadres ontvangt de stemmer een e-mail om de stem te bevestigingen met daarin een link (de verificatielink).
    Stap 3: Door op die verificatielink te klikken wordt de keus voor de desbetreffende foto bevestigd.
    Stap 4: Daarna ontvangt de stemmer een e-mail met het bericht dat de stem op de gekozen foto succesvol is verwerkt. Dan pas is het stemproces voltooid en is de stem voor de gekozen foto geldig.
   4. De Hollandsche Molen stelt het correct aantal bevestigde stemmen per genomineerde foto vast en zal op basis hiervan de winnaar in beide categorieën vaststellen.
   5. De foto met de meeste stemmen is winnaar van de hoofdprijs in de betreffende categorie. De hoofdprijs bestaat uit een cheque ter waarde van 450 euro voor een molenarrangement. Daarnaast wordt de foto gepubliceerd in het blad ‘Molens’ van De Hollandsche Molen. De prijs wordt niet uitgekeerd in contanten.
   6. Uit alle bevestigde stemmen trekt De Hollandsche Molen willekeurig een publiekswinnaar voor de publieksprijs, bestaande uit:
    een cheque ter waarde van 450 euro voor een molenaarsarrangement. De prijs wordt niet uitgekeerd in contanten.
   7. Zowel voor de correspondentie met de fotowinnaars als de publiekswinnaar zal De Hollandsche Molen gebruik maken van het emailadres dat bij het inzenden van de foto – fotowinnaar – als het stemmen op de foto – publiekswinnaar – is gebruikt.
   8. De winnaars van de cheques voor de molenarrangementen kunnen tot 1 januari 2023 aanspraak maken op de gewonnen prijs, daarna vervalt de prijs.
   9. De Hollandsche Molen kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de winnaar het e-mailbericht over het winnen van de wedstrijd niet ontvangt doordat het e-mailadres niet klopt of het bericht in een spamfilter komt.
 4. Aansprakelijkheid:
  1. Vereniging De Hollandsche Molen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
  2. Vereniging De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
  3. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs.

Privacybeleid

Klik hier voor ons privacybeleid

Cookiebeleid
Kijk hier voor ons cookiebeleid.