Aanmelden Nationale Molendag

De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben besloten de Nationale Molendag die op 9 en 10 mei 2020 zou plaatsvinden, af te gelasten. Ook de Friese molenaars, verenigd in het Gild Fryske Mounders sluiten zich hierbij aan. De organisaties volgen hiermee het besluit van de regerering om alle samenkomsten, ongeacht de omvang, tot 1 juni te verbieden. De regering wil met deze maatregel de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk inperken. Het evenement wordt ook niet verplaatst naar een later moment in het jaar. Op 12 en 13 september vindt namelijk al Open Monumentendag plaats. We roepen alle molens op om daaraan mee te doen, uiteraard mits de overheidsrestricties dan zijn opgeheven. Aanmelden kan via mijnmolen.nl 

Meer informatie vindt u hier.