Extra Algemene Ledenvergadering op 19 september

22 augustus 2022

Extra Algemene Ledenvergadering op 19 september

Zaal

Het bestuur van De Hollandsche Molen nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 19 september 2022 om te besluiten over de voorgenomen statutenwijzigingen. In april van dit jaar heeft het bestuur zijn voornemen om een aantal bestuurlijke veranderingen door te voeren aangekondigd en over te stappen naar een zogenaamd Raad van Toezicht model en te fuseren met de stichting FAOM.

De bijeenkomst vindt online plaats via Zoom en begint om 20.00 uur. Je bent van harte welkom.

Hieronder zijn de stukken van de ledenvergadering van 19 september te downloaden.

1.   Agenda
2.   Mededelingen en ingekomen stukken
3.   Notulen Algemene Ledenvergadering 23 april 2022
4a. Goedkeuring Jaarrekening 2021 De Hollandsche Molen
4b. Verslag financiële commissie over jaarrekening 2021
5.   Goedkeuring fusie met FAOM
6a. Goedkeuring Concept statuten De Hollandsche Molen
6b. Notitie bij voorstel wijziging Statuten De Hollandsche Molen
7.   Documenten behorende bij RvT model ter bespreking
8.   Aankondiging voordracht Raad van Toezicht en Bestuur

Indien er vragen of opmerkingen zijn, stellen wij het op prijs als je deze van te voren per mail stuurt naar dhm@molens.nl zodat we ze kunnen voorbereiden ten behoeve van een vruchtbare bespreking.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!