Nico's 100 molenstoer - 75ste molen: watermolen Schouwsmolen in Ittervoort

29 november 2022

Nico's 100 molenstoer - 75ste molen: watermolen Schouwsmolen in Ittervoort

Nico's molenstoer 1

Nico bezocht alweer zijn 75ste molen op zijn toer! Nico was uitgenodigd door Willy Moors en Joost van der Stappen, eigenaren van de Schouwsmolen in Ittervoort. Een uitgelezen kans om dit bezoek in het teken van de watermolen te zetten. 

Zwart
Watermolen1

Voor velen een ondergeschoven kindje, maar met vaak een heel andere problematiek dan een windmolen. Nico ging met enkele collega's van de Hollandsche Molen en dertien andere experts op het gebied van watermolens (waaronder watermolenaars, eigenaren, waterschappen etc.) in gesprek.

Dat een watermolen een geheel eigen en andere problematiek heeft dan een windmolen bleek al uit veelheid aan organisaties die aanwezig waren: waterschappen, molenaars en moleneigenaren, provinciale, lokale en regionale molenstichtingen, adviesbureaus, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en De Hollandsche Molen. Na ontvangst van Nico, die gewoontegetrouw met het openbaar vervoer bij de molen arriveerde, wisselden 18 experts van gedachten over de kansen en uitdagingen voor de watermolens en hoe de aanpak hiervan verder te brengen.

 

Molentoer3

Een groot gezelschap met experts ging met elkaar in gesprek over de problematiek en kansen bij watermolens.

Ideeën / onderwerpen die ter tafel kwamen

  • Het landschap rond watermolens biedt veel mogelijkheden om de doelstellingen van waterschappen te realiseren en tegelijkertijd het erfgoed te bewaren. Een positieve intentie en goed overleg met oog voor beide belangen zijn voorwaarden.
  • Waterschappen en watermolens hebben een verschillend belang bij het stuwen van water. Door dit niet als een conflict te zien, maar te zoeken naar hoe het belang van de watermolen en het belang van de natuur en het watersysteem op elkaar afgestemd kunnen worden, komt een gezamenlijke oplossing dichterbij.
  • Deze bijeenkomst is een goede aanzet tot een nieuwe start van een watermolennetwerk. Het is goed van elkaar te weten wat de belangen zijn en dat er een positieve intentie is tot samenwerking. Het gezelschap kan verder worden uitgebreid met o.a. provincies en gemeenten, die zeker onder de Omgevingswet, een grotere beleidsverantwoordelijkheid krijgen over het aspect water.
  • Bij concrete waterprojecten is het devies: zoek verbreding op.
  • Het fundament voor de bescherming van watermolens is een molenpaspoort. Hierin ligt het verhaal per molen vast: de geschiedenis en de functie van de molen, het eigendom, het stuwrecht, de landschappelijke waarden, etcetera. Overheden moeten het paspoort wel omarmen.
Lime
Vistrap bij Schouwsmolen, Ittervoort

Wat neemt De Hollandsche Molen mee als huiswerk?

  • Het watermolennetwerk opbouwen
  • Werken aan een informatiebank met goede voorbeelden
  • Ondersteuning van moleneigenaren en -organisaties
  • Op landelijk niveau aan de lat staan bij de uitwerking van programma’s
  • Lobby aansturen bij de komende waterschaps- en provinciale verkiezingen

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!