Molencontactdag

Jaarlijks organiseert De Hollandsche Molen een Molencontactdag voor molenorganisaties en -eigenaren, waar actuele onderwerpen aan de orde komen betreffende molens en het molenbehoud in Nederland. De vierendertigste Molencontactdag vindt plaats op

VRIJDAG 20 NOVEMBER 2015

in Wijkcentrum De Stolp te ‘s-Hertogenbosch

Klik hier voor uw aanmelding voor de Molencontactdag. Aanmeldingen moeten uiterlijk maandag 16 november a.s. in het bezit van De Hollandsche Molen zijn. De deelnemers ontvangen tijdig op het genoemde e-mailadres een bevestiging van de aanmelding, alsmede het definitieve programma en de routebeschrijving.
Nadere informatie over de kosten zijn te vinden op het aanmeldingsformulier. Inloop om 10:00 uur, aanvang om 10:30 uur. Het programma eindigt om 15:30 uur, waarna er tijd is voor een borrel.