Inspectierapport

Inspectierapport molen
Basis voor de Brim-aanvraag is een inspectierapport van de betreffende molen. Dit rapport mag niet ouder dan 2 jaar zijn bij indiening van de aanvraag. In het inspectierapport wordt de huidige technische staat van het monument beschreven. Het rapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Het bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak.

Het rapport moet opgesteld zijn door een deskundige. Bij veel molens wordt het inspectierapport opgesteld door de provinciale Monumentenwacht. Sommige adviseurs en molenmakers kunnen deze dienst ook leveren (uiteraard tegen betaling). Er zijn ook eigenaren die met eigen deskundige vrijwilligers de inspecties uitvoeren. Vaak worden in de rapporten de onderdelen van de molen die onderhoud behoeven, onderbouwd met foto’s.

Relevante websites:
www.cultureelerfgoed.nl
www.monumenten.nl
www.monumentenwacht.nl