PIP

Met het inspectierapport als basis kan de eigenaar een zgn. Periodiek Instandhoudings Plan (laten) opstellen. Hierin zijn de werkzaamheden opgenomen die de eigenaar voornemens is in de periode van zes jaar uit te voeren: overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en omschrijving van de beoogde resultaten. Met in ieder geval beschrijving van constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de manier van uitvoering en verwerking. Zijn de werkzaamheden ingrijpend, dan is een bestek of besteksparagrafen noodzakelijk. Alle werkzaamheden moeten begroot worden; hiervoor geldt een model in de regeling.

Batenburg steken roede plaatsen as DSC_0640 klein