PIP

Met het inspectierapport als basis kan de eigenaar een zgn. Periodiek Instandhoudings Plan (laten) opstellen. Hierin zijn de werkzaamheden opgenomen die de eigenaar voornemens is in de periode van zes jaar uit te voeren: overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en omschrijving van de beoogde resultaten. Met in ieder geval beschrijving van constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de manier van uitvoering en verwerking. Zijn de werkzaamheden ingrijpend, dan is een bestek of besteksparagrafen noodzakelijk. Alle werkzaamheden moeten begroot worden; hiervoor geldt een model in de regeling.

PIP-model
De Hollandsche Molen heeft voor het maken van een PIP voor molens een model ontwikkeld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en incidenteel onderhoud. Het eerste deel wordt automatisch gegenereerd na invulling van een aantal kerngegevens. Het tweede deel moet op basis van het inspectierapport gevuld worden. De praktijk wijst uit dat dat deel niet door iedereen opgesteld kan worden. Om die reden besteden eigenaren het opstellen van een PIP uit aan de Monumentenwacht, een molenadviseur of molenmaker.

Bestellen
Als u op Bestel klikt, kunt u voor uw molen een PIP-model bestellen. Nadat u heeft betaald, krijgt u van ons een inlogcode en een wachtwoord waarmee u kunt Inloggen bij Login op de homepage en uw PIP-model kunt downloaden om er vervolgens mee aan de slag te gaan. Hoe u het model dient in te vullen leest u bij Handleiding.

Als u tegen een probleem aanloopt, raden wij u aan om eerst de handleiding goed door te lezen. Daarna kunt u, als het probleem niet is opgelost, via Help een vraag stellen.

Batenburg steken roede plaatsen as DSC_0640 klein