Uitvoeringsrichtlijnen

De afgelopen jaren zijn diverse richtlijnen samen- en vastgesteld met het oog op de verbetering en borging van de kwaliteit in de monumentensector.

Erkenningsrichtlijnen
De Stichting ERM beheert diverse erkenningsregelingen. Een erkenningsregeling bevat de afspraken die gemaakt zijn over de juiste manier om (restauratie)werkzaamheden uit te voeren (norm) en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit (borging). In een aantal gevallen is de norm beschreven in een apart document (uitvoeringsrichtlijn), meestal over een bepaalde groep werkzaamheden.

Beoordelingsrichtlijnen
Daarnaast bestaan er beoordelingsrichtlijnen, die gebruikt worden voor de beoordeling en certificering van bedrijven. Certificering is overigens niet verplicht gesteld, dat mag ook niet op grond van het Europese recht van mededinging.

Vanaf 2015 gaat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij het toekennen van instandhoudingssubsidie (BRIM) uit van bepaalde uitvoeringsrichtlijnen. Klik hier voor een overzicht van die richtlijnen. Dit betekent dat de betreffende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden op grond van de URL. Dat mag door gecertificeerde maar ook door niet gecertificeerde bedrijven gebeuren.