Onderzoek nevenbestemming

In 2015 heeft De Hollandsche Molen het project Molentoekomst afgerond. Hierbij is ook onderzoek gedaan naar her-en nevebestemming. De doelstelling van dit deelproject is het in kaart brengen van de verschillende mogelijkheden van her- en nevenbestemming, incl. inventarisatie van voorbeelden. Daarnaast gaat het om de ontwikkeling van criteria voor de toetsing van her- en nevenbestemming bij molens.

Verder gaat het om het doorlichten van het Nederlands molenbestand op de mogelijkheden en onmogelijkheden van her- en nevenbestemming, uitgaande van de onder b. geformuleerde criteria. Als laatste is het doel om de onderzoeksresultaten te ontsluiten, enerzijds door een publicatie en anderzijds door een digitale toolkit. Deze kan door moleneigenaren gebruikt worden om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van her- of nevenbestemming van de eigen molen(s).

U kunt hier het rapport Molentoekomst vinden.