Stichting Molendocumentatie

De Vereniging De Hollandsche Molen heeft een aparte Stichting Molendocumentatie (SMD) opgericht die het archief van de Vereniging beheert. Het archief gaat terug tot de jaren 1600. De Stichting Molendocumentatie heeft een documentatiecentrum waar medewerkers van de SMD de beheerstaken behorend bij het beheren van het archief, uitvoeren. De Stichting kent een stichtingsbestuur dat de taken van de SMD bestuurt.

In het documentatiecentrum wordt zo veel mogelijk relevante informatie verzameld over bestaande en over verdwenen molens. Naast het archief met historische documenten, foto’s en tekeningen is er ook een bibliotheek met boeken en tijdschriften. De SMD beschikt voor het beheren van deze collecties over een gekoelde archiefruimte en een documentatiecentrum met een bibliotheek waar vrijwel alle boeken en tijdschriften over molens aanwezig zijn. Alle medewerkers van SMD zijn vrijwilligers die op donderdag aanwezig zijn in het documentatiecentrum.

In het archief zijn bijzondere collecties te vinden waaronder het archief van Ten Bruggencate. Deze prominente molinoloog begon zelfs al voor 1923 met het maken van een kaartsysteem van zoveel mogelijk molens in Nederland en daarbuiten. Bijzonder is ook een aantal werkplaatsboekjes van de firma Gebr. B. Pot, waarin vele details van molenroedes zijn te vinden.

De Stichting is met behulp van subsidie van de Koninklijke Bibliotheek (project Metamorfoze) bezig om het archief digitaal te ontsluiten. Dit meerjarenproject bestaat uit een digitaliseringsfase en een ontsluitingsfase. De digitaliseringsfase wordt in 2018/2019 uitgevoerd, geleidelijk zal de ontsluitingsfase worden gestart. De bedoeling is dat het archief van vóór 1950 via de website allemolens.nl te raadplegen is.

Als u het documentatiecentrum wilt bezoeken voor een studie naar een of meer molens kunt u een afspraak maken via smd@molens.nl

Jaarverslag SMD 2020

ANBI-status
De Stichting Molendocumentatie is sinds 01.10.2008 een ANBI en vanaf 01.01.2012 een culturele ANBI. Het RSIN nummer is: 813595071

Financieel verslag 2020.0
(opgenomen in het ANBI document)

Meerjarenbeleidsplan 2018-2021

Privacybeleid van Stichting Molendocumentatie
De SMD hanteert hetzelfde privacybeleid als de Vereniging de Hollandsche Molen. [privacybeleid DHM]
Op dit privacybeleid van DHM heeft SMD een aanvulling gemaakt voor de specifieke taken van SMD.
Privacybeleid SMD