Nicole Bakker nieuwe directeur De Hollandsche Molen

Nicole Bakker wordt per 1 september 2017 de nieuwe directeur van De Hollandsche Molen. Zij volgt Leo Endedijk op die bij de vereniging werkzaam blijft op het gebied van belangenbehartiging en advisering. Endedijk treedt op eigen verzoek terug als directeur. Het bestuur vond na een sollicitatieprocedure Bakker de meest geschikte kandidaat om leiding te geven aan de landelijke vereniging, die zich al sinds 1923 inzet voor het behoud van molens in Nederland.

Leo Endedijk en Nicole Bakker. (Foto: Wim Giebels)

De nieuwe directeur geeft aan het huidige beleid van De Hollandsche Molen in grote lijnen voort te zetten. Het vergroten van het draagvlak en het versterken van de belangenbehartiging blijven onverkort de pijlers hiervan. Wat betreft het vergroten van het draagvlak voor de molens en het molenbehoud wijst Bakker op initiatieven die reeds in gang zijn gezet op zowel financieel gebied als op het terrein van het vrijwilligerswerk: ,,Met een terugtredende overheid groeit de noodzaak om langs andere wegen aan het benodigde geld voor vooral onderhoud te komen, zoals ‘crowdfunding’. Met de oprichting van het Molenfonds heeft De Hollandsche Molen al een belangrijke stap gezet. Die lijn wil ik graag doortrekken, want op dat terrein liggen veel kansen.’’
Ook bij de werving van vrijwilligers in het molenveld is volgens haar veel winst te halen. ,,Vrijwilligers zijn essentieel voor het molenbehoud. De komende 10 jaar zijn per jaar zo’n 500 nieuwe vrijwilligers nodig. Via onder meer cursussen wil de vereniging moleneigenaren en molenaars helpen nieuwe mensen te vinden.’’

Stokje doorgeven
Na ruim 25 jaar vindt Leo Endedijk het tijd het stokje door te geven. ,,Ik heb het directeurschap met veel plezier gedaan en met Nicole Bakker als mijn opvolger weet ik zeker dat de vereniging in goede handen is en zich verder zal ontwikkelen.’’
Hij blijft zich in zijn nieuwe rol als Hoofd belangenbehartiging voor het molenveld inzetten. En dat is hard nodig. In de erfgoedsector spelen vele ontwikkelingen, waarbij vaak ook de molenbelangen in het geding zijn. ,,De rijksoverheid is bezig met een stelselherziening die ook voor molens consequenties heeft. Hoe ziet de financiering van het molenbehoud er straks uit? En hoe organiseren wij ons? De conclusies van het project Molentoekomst komen in dat verband zeer van pas. Onlangs speelde verder de kwestie van de deelbare molenroeden. Allemaal situaties waarin De Hollandsche Molen actief als de belangrijkste spreekbuis en vertegenwoordiger optreedt namens het molenveld.”

Zilveren Anjer voor unieke molenvrijwilliger Eric Zwijnenberg

Amsterdam – Eric Zwijnenberg, vrijwillige molenaar op de Wimmenumermolen in Egmond aan den Hoef, is op 15 juni onderscheiden met de Zilveren Anjer 2016. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, tevens beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, reikte de onderscheiding uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Zilveren Anjer is een door het Prins Bernhard Cultuurfonds ingestelde onderscheiding voor mensen die zich geheel onverplicht en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden.

De 70-jarige Alkmaarder ontving de Zilveren Anjer, vanwege zijn jarenlange, brede inzet voor het molenbehoud In Nederland. Zo stond Eric Zwijnenberg eind jaren zestig van de vorige eeuw aan de wieg van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hij was tevens de eerste voorzitter van deze organisatie die mensen opleidt tot vrijwillige molenaar. Daarnaast bekleedde hij vele bestuurlijke functies, onder andere bij de landelijke vereniging De Hollandsche Molen en tal van Noord-Hollandse molenorganisaties. Momenteel is hij nog bestuurslid van de Noord-Hollandse Molenfederatie.
Zwijnenberg bedacht begin jaren zeventig ook de Nationale Molendag, het jaarlijkse evenement waarop vele honderden molens in het gehele land draaien en zijn opengesteld voor het publiek.

Het Nederlandse Molenbestand
In diezelfde periode begon hij met het opzetten van het Nederlandse Molenbestand. In dit omvangrijke naslagwerk verzamelde hij alle molens van Nederland, inclusief technische eigenschappen en andere specifieke informatie per molen. Zijn ‘Rode Boekje’, zoals dit naslagwerk in molenkringen werd genoemd vanwege de kleur van de omslag, vormt de basis van de huidige molendatabase op de website van De Hollandsche Molen.  Verder verschenen er diverse molenboeken van zijn hand en een opvallende molenstraatnamengids. (foto: J. Lousberg)