Tweede ‘online’ Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Op 17 april jongstleden vond ‘online’ de Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen plaats. Voorzitter Nico Papineau Salm en directeur Nicole Bakker ‘ontvingen’ de aanwezigen ‘digitaal’ in de geïmproviseerde studio in het kantoor van De Hollandsche Molen in Amsterdam. Het was voor de tweede maal dat de jaarlijkse ledenvergadering langs deze ‘online’ weg plaatsvond. De huidige coronasituatie maakt nog steeds een fysieke bijeenkomst onmogelijk.

Bijna 50 mensen woonden de vergadering vanachter hun computer, tablet of laptop bij. Gezien de vele positieve ‘chat’-boodschappen aan het eind van de bijeenkomst had iedereen een prettige en informatieve bijeenkomst beleefd.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden de leden gelegenheid gekregen om digitaal hun stem uit te brengen over diverse agendapunten. Onder meer over de toetreding tot het bestuur van drie nieuwe kandidaten. Met ruime steun werden zij gekozen. Het gaat om mevrouw Denise Go-Feij, mevrouw Marloes van de Hei en de heer Hans Démoed.


De nieuwe bestuursleden, vlnr: Denise Go-Feij, Marloes van de Hei
en Hans Démoed. (Foto’s Wim Giebels)


Certificaten van Verdienste
De jaarlijkse Certificaten van Verdienste gaan dit jaar naar veiligheidsdeskundige Hay Janssen en de molenaars Camiel Damen en Jan Scheirs. Voorzitter Nico Papineau Salm heeft de certificaten inmiddels op locatie overhandigd.

Column
Na het huishoudelijke deel gaf directeur Nicole Bakker een toelichting op de plannen van de vereniging voor 2021 en de jaren erna. Aansluitend besprak Harm-Ydo Hilberdink, molenaar van de Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam, in een column zijn gedachten en gevoelens tijdens de coronaperiode. Karel Loeff van Erfgoedvereniging Heemschut hield vervolgens een lezing over de geschiedenis en werkwijze van zijn vereniging met de vraag of dit een inspiratie is voor De Hollandsche Molen. De bijeenkomst werd afgesloten met een impressie van de eerste ‘online’ Nationale Molendag die op 8 en 9 mei plaatsvindt.

Notulen
Voor de notulen van de Algemene Vergadering klik hier