Utrechtse molens staan voorlopig stil

Op 26 november heeft Stichting Het Utrechts Landschap besloten om 19 molens stil te zetten. Na onderzoek zijn zij tot de conclusie gekomen dat zij als eigenaar van de molens de veiligheid van de roeden niet zonder meer konden garanderen. Dit heeft geleid tot het besluit de molens uit voorzorg stil te zetten.

De Hollandsche Molen respecteert dit besluit. Iedere eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op en rond een molen en maakt hierin een eigen afweging. Molens, historische werktuigen, worden regelmatig gecontroleerd. Bij gebreken neemt een eigenaar passende maatregelen. Een roede kan worden gerepareerd of vervangen. Het stil zetten van een molen kan deel uitmaken van deze maatregelen. Dit gebeurt ook met enige regelmaat.

De Hollandsche Molen doet momenteel onderzoek naar welke aspecten van invloed zijn op de staat van een roede en op welke wijze deze aspecten gewogen kunnen worden om een zorgvuldige afweging te kunnen maken om molens veilig te laten draaien. De vereniging verwacht dat komende jaren meer roeden moeten worden vervangen omdat deze aan het einde van hun levensduur zijn.

De Hollandsche Molen is met Het Utrechts Landschap in gesprek op welke wijze het mogelijk is de molens zo snel mogelijk weer te laten draaien.