Veel belangstelling voor ‘vroege’ Molencontactdag 2019

Dit jaar was het een ‘vroege’ Molencontactdag. In plaats van de traditionele derde vrijdag in november werd deze editie al op 9 oktober gehouden. Plaats van handeling was Wijkcentrum De Stolp in ’s Hertogenbosch. De keuze om het evenement te combineren met de jaarlijkse uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs in de middag pakte goed uit. De opkomst was in de ochtend al vrij hoog, met ruim 90 vertegenwoordigers uit het molenveld. En ’s middags, nadat de ‘supporters’ van de drie deelnemende molens aan de Molenprijs waren gearriveerd, zat de grote zaal tjokvol met meer dan 130 mensen.


De grote zaal van De Stolp zat ‘s middags tjokvol. (Foto: Wim Giebels)

Het ochtendprogramma telde vier onderdelen. Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen, peilde via een digitale enquête de meningen over het functioneren van de vereniging in het molenveld en nodigde de zaal uit met ideeën te komen om dit, waar nodig, te verbeteren. Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging bij De Hollandsche Molen, legde – in aanloop naar de middag-workshop over dit onderwerp – in algemene termen uit welke kansen het Molenfonds biedt voor moleneigenaren.
Suzanne Brakenhoff, stagiair bij De Hollandsche Molen, ging nader in op het belang van moleneigenaren om een vuurwerkvrije zone rond hun molen(s) in te laten stellen.
Leen Lagerwerf van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sloot het ochtenddeel af met een presentatie over het UNESCO-actieplan, de internationale conferentie over het molenaarsambacht en over diverse plannen voor  specialisaties in molenaarsopleidingen.

Workshops
Na de lunch werden de bezoekers zeven workshops aangeboden, waaruit iedereen er twee kon kiezen. Jaap van Lakerveld en Paul Sporken van Stichting De Schiedamse Molens gaven een workshop over de Badges-pilot en educatieve rondwandeling in hun stad. Riet Mulder, molenaar/eigenaar van de Hooydonkse Watermolen in Nederwetten, gaf uitleg over het pilotproject Watermolenlandschappen in Het Groene Woud. Klimaatverandering en het effect op molens was het thema van de workshop van molenmaker Luc Verbij. Anne de Jong, marketingmedewerker bij De Hollandsche Molen, en QR-specialist Frans Hendrikx gingen nader in op de kansen die de zogenaamde QR-code biedt bij onder meer promotie- en fondsenwervingsdoeleinden. Bij de workshop van Charles de Teije stond centraal de wijze waarop educatieve projecten succes kunnen hebben bij de groepen 3 en 4 in het basisonderwijs. Leo Endedijk en Jippe Kreuning, junior adviseur Molenfonds, werkten gezamenlijk stap voor stap uit hoe een aanvraag bij het Molenfonds behoort te worden ingediend. Leo Endedijk besprak in een aparte workshop tien belangrijke lobby-tips.

Hieronder vindt u de presentaties en workshops. Ook kunt u hier de uitslag van de digitale enquête en een stappenplan voor het aanmaken van  QR-codes downloaden.

 1. Betrokkenheid en invloed bij De Hollandsche Molen
  Uitslag enquête
 2. Molenfonds algemeen
 3. Vuurwerkvrije zones
 4. UNESCO Actieplan en opleidingen
 5. Workshop Badges en Educatieve wandeling Schiedam
 6. Workshop Pilotproject Watermolenlandschappen
 7. Workshop Klimaatveranderingen en effecten op molens
 8. Workshop Van Passant naar Klant incl case QR-Stichting De Overijsselse Molen
  Stappenplan QR-Code aanmaken
 9. Workshop Educatie groepen 3 en 4 (geen powerpoint-presentatie)
 10. Workshop Aanvragen bij Molenfonds
 11. Workshop 10 belangrijke lobby-tips