Werkgroep Veiligheid

Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG), Het Gilde van Vrijwillige Molenaars(GVM), het Gild Fryske Mounders (GFM) en vereniging De Hollandsche Molen werken nauw samen om de veiligheid op de Nederlandse molens te bevorderen. Daartoe hebben de vier partijen een Werkgroep Veiligheid opgericht, die belast is met de uitvoerende werkzaamheden. Het AKG richt zich hierbij vooral op de beroepsmolenaars, het GVM en het GFM op de vrijwillige molenaars en De Hollandsche Molen op de moleneigenaren. De genoemde organisaties hebben alle vier één of twee vertegenwoordigers afgevaardigd, voorts is veiligheidsdeskundige Hay Janssen lid van de werkgroep.

Ondersteuning en informatie

De partijen streven ernaar om onveilige situaties voor personen en materieel zoveel mogelijk te beperken. De Werkgroep Veiligheid is het medium dat bij eventuele calamiteiten direct betrokkenen desgevraagd kan (laten) ondersteunen op procedureel en inhoudelijk gebied. Ook wil zij moleneigenaren en molenaars zo volledig mogelijk informeren over alle ontwikkelingen die zich op het gebied van veiligheid op molens voordoen.

Bereikbaarheid

Het secretariaat wordt gevoerd door De Hollandsche Molen en is te bereiken via het telefoonnummer 020-6238703 of via het email adres dhm@molens.nl