Vragen corona-crisis

Algemene voorzorgsmaatregelen voor vrijwillige molenaars en moleneigenaren

In deze bijzondere tijd moeten ook op molens voorzorgsmaatregelen worden genomen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. In het molenveld kunnen hierover vragen zijn. Met onderstaande vraag en antwoord gaan we in op de meest gestelde vragen. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen molens vanaf 1 juni 2020 weer beperkt worden opgesteld voor het publiek. Om u te helpen bij de te nemen maatregelen, is bijgaand protocol opgesteld.

Algemeen is het zo dat De Hollandsche Molen (in afstemming met de Gildes) een advies geeft. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid hoe in deze situatie te handelen. We adviseren de gezondheid van iedereen en zeker elke molenvrijwilliger voorop te stellen. Dus voorkom vervoersbewegingen en blijf om die reden zoveel mogelijk thuis. We begrijpen dat dit niet kan gelden voor beroepsmolenaars (op korenmolens maar ook sommige poldermolens). Voor de korenmolenaars verwijzen we naar de AKG adviezen.

Veelgestelde vragen

De Hollandsche Molen verstuurt meerdere nieuwsbrieven, aan het grote publiek en aan het molenveld (de kader-nieuwsbrief). Het advies om niet naar de molen te gaan om te draaien staat alleen in de kader-nieuwsbrief omdat dit niet van toepassing is op het publiek. Ook is een nieuwsbrief gestuurd aan de contactpersonen van Nationale Molendag, die ging met name over het afgelasten van het evenement.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars adviseren, in lijn met de overheidsadviezen, om de vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Het advies is dus om niet naar de molen te gaan om voor je plezier te draaien en malen. Over een eventueel draai- of maalverbod besluit een eigenaar van een molen.

Het gaat De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars om het beperken van zoveel mogelijk vervoersbewegingen. Als je vanwege het toezicht of noodzakelijk onderhoud op de molen bent, en de molen even laat draaien, hoeft dat geen probleem te zijn. We adviseren om niet naar de molen te gaan alleen omdat het leuk is als de molen draait. We adviseren aanwezigheid op de molen alleen als het voor de instandhouding noodzakelijk is. Elke molen kan best een paar weken stilstaan (zoals bijv. in vakantieperiodes, onderhoud e.d.), tenzij er beroepsmatig wordt gemalen, er leveringsverplichtingen zijn of wanneer dit vanuit een waterschap wordt vereist.

De waardering van een draaiende molen is uiteraard heel fijn. Echter, nu speelt een hoger belang: dat van de volksgezondheid. Ons advies is dus om de richtlijnen van het RIVM te volgen, de vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken en niet naar de molen te gaan.

We juichen het enthousiasme van de molenaars om naar de molen te gaan toe. Echter, nu speelt een hoger belang, dat van de volksgezondheid. Ons advies is dus om de richtlijnen van het RIVM te volgen en vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Nee. Het advies van de rijksoverheid luidt: “Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen maar doe dit alleen, een frisse neus of de zorg voor een ander.(zie www.rijksoverheid.nl) De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sluiten zich hierbij aan met hun advies.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars geven een advies. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid hoe in deze situatie te handelen.

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid hoe in deze situatie te handelen. Maar als het in het belang is voor de continuering van een bedrijf, kunnen we ons voorstellen dat het malen voor die partij noodzakelijk is. Het AKG heeft duidelijke richtlijnen die natuurlijk gevolgd kunnen worden voor iedere korenmolen.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verbieden niets, we adviseren slechts om niet naar de molen te gaan tenzij noodzakelijk voor de instandhouding of molenaars die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de molen. Als er producten worden gemalen die essentieel zijn voor de gezondheidszorg en alleen van de molen komen, kan natuurlijk een uitzondering worden gemaakt.

Een molenaar die in of naast de molen woont, hoeft niet te reizen. Deze molenaar kan de molen naar eigen inzicht en behoefte, met inachtneming van de voorschriften van de overheid, in werking stellen. Hierbij blijft wel het advies om geen bezoekers te ontvangen.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars adviseren slechts aan het molenveld.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige molenaars adviseren om de vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Het advies is dus om niet naar de molen te gaan om te draaien en malen.

We roepen (mits de situatie dat te zijner tijd toestaat) alle molens op mee te doen met Open Monumentendag. We zullen echter niet dit ook het weekend van Nationale Molendag maken. Eén evenement per weekend is voldoende en houdt de communicatie eenduidig. Verplaatsen naar een ander moment in het najaar is vanwege de volle evenementen agenda niet echt haalbaar. Ook willen we vrijwilligers niet belasten met extra evenementen die mogelijk op het laatste moment niet door kunnen gaan.

De Hollandsche Molen is onder de indruk van de gevoelens in het molenveld iets positiefs bij te dragen in deze moeilijke tijden. De ‘Hart voor de zorg’-actie is dan ook heel sympathiek. De Hollandsche Molen zal echter op dit moment geen landelijke actie organiseren, of aan bestaande acties bijdragen, omdat we ons willen houden aan de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven en het aantal reisbewegingen beperken. We willen mensen niet oproepen de straat op te gaan (of naar de molen). Veel vrijwilligers bevinden zich in de risico groep en we willen de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan. Zodra de maatregelen versoepelen, zullen we de situatie opnieuw beoordelen. Overigens geldt dit standpunt op dit moment ook voor andere initiatieven.

Vanaf 1 juni 2020 zijn de maatregelen van de overheid versoepeld en worden monumenten weer opengesteld voor bezoek. Er blijven bepaalde maatregelen bestaan, zoals de hygiëneregels en het afstand houden van elkaar (dit geldt voor bezoekers maar ook voor vrijwilligers onderling). In samenwerking met het Erfgoedplatform zijn een protocol en richtlijnen opgesteld voor monumenten. U kunt dit protocol en richtlijnen hier downloaden.

Stel uw vraag