Vragen corona-crisis

Lockdown verlengd:
Voorzorgsmaatregelen voor vrijwillige molenaars en moleneigenaren

Het kabinet maakte op 8 maart bekend de huidige lockdown opnieuw te verlengen, nu tot en met ten minste 30 maart. Het aantal besmettingen blijft te hoog en daarmee ook de druk op de ziekenhuizen. Versoepelingen zijn volgens het kabinet daarom niet verantwoord. Er worden wel enkele correcties gedaan op bestaande versoepelingen maar deze bieden geen ruimte voor meer (bezoek)mogelijkheden op en rond de molen. Kortom, ons geduld wordt weer wat langer op de proef gesteld. De maatregelen van de lockdown die werd ingesteld op 15 december blijven van kracht.

Dat betekent dat De Hollandsche Molen u nog steeds dringend adviseert om de richtlijnen die de overheden uitvaardigen op te volgen, met name die richtlijnen die betrekking hebben op het samenkomen van meerdere mensen.
Het ontvangen van – toeristische – bezoekers op de molen is verboden. Het verkopen van meelproducten is nog wel toegestaan, maar denk hierbij aan de veiligheidsmaatregelen voor uw klanten én uw vrijwilligers. Gezondheid staat voorop.
Als er op de molen langere tijd geen molenaars zijn, adviseren wij met klem in verband met de veiligheid de molen stormvast achter te laten.

Met onderstaande vraag-en-antwoordlijst gaan we in op de meest gestelde vragen. Mocht u een specifieke vraag hebben kunt u van het digitale formulier gebruikmaken.

Algemeen is het zo dat De Hollandsche Molen (in afstemming met de Gildes) een advies geeft. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid hoe in deze situatie te handelen. We adviseren de gezondheid van iedereen en zeker van elke molenvrijwilliger voorop te stellen.  Voor de korenmolenaars verwijzen we naar de AKG adviezen.

Verslag van de corona-enquête, juni 2020

De Hollandsche Molen heeft direct na het uitbreken van corona onder moleneigenaren een onderzoek uitgezet naar de gevolgen van de crisis. Begin juni volgde een tweede enquête. Van de 500 aangeschreven eigenaren reageerden er 131. In het uitgebreide verslag van de tweede enquête wordt ook ook verwezen naar de uitkomsten van de eerste. Voor het verslag, klik hier

Veelgestelde vragen

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars adviseren, in lijn met de overheidsadviezen, om de vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt dus ook voor molenaars en andere molenvrijwilligers. Over een eventueel draai- of maalverbod besluit een eigenaar van een molen.

Nee. Het advies van de rijksoverheid luidt: “Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen maar doe dit alleen, een frisse neus of de zorg voor een ander.(zie www.rijksoverheid.nl) De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sluiten zich hierbij aan met hun advies.

Nationale Molendag gaat door maar, gezien de verwachte beperkte bezoekmogelijkheden, heeft De Hollandsche Molen gekozen voor een digitale invulling van het evenement. Dat betekent dat tijdens Nationale Molendag voor jong en oud online van alles is te beleven. De vereniging roept wel alle molenaars op om hun molen te laten draaien, zodat het publiek bij een wandeling of fietstocht toch volop van molens kan genieten.

Als bezoek (weer) mogelijk is op de molen, blijven bepaalde maatregelen bestaan, zoals de hygiëneregels en het afstand houden van elkaar (dit geldt voor bezoekers maar ook voor vrijwilligers onderling). In samenwerking met het Erfgoedplatform zijn een protocol en richtlijnen opgesteld voor monumenten. U kunt dit protocol en richtlijnen hier downloaden.

Door de beperkende maatregelen van de Rijksoverheid om het Corona-virus in te perken zijn de praktijk- en theorie-opleidingen van het Gilde eind maart stilgelegd. Zaterdag 16 mei heeft de Opleidingsraad van het Gilde van Vrijwillige Molenaars advies gegeven aan het bestuur om onder de volgende randvoorwaarden, richtlijn en suggesties de stilgevallen opleidingen vanaf 1 juni en de toelatingsexamens in het najaar te hervatten. Het afnemen van examens is onder voorwaarden weer hervat. Meer informatie vindt u op https://vrijwilligemolenaars.nl/nieuws/2020-05-20-hervatten-opleidingen.

De overheid heeft financiële regelingen getroffen om organisaties in de culturele en creatieve sector te ondersteunen. In de brief van de minister en bijgaand schema kunt u daar meer over lezen. In het webinar van 2 juni 2020 heeft De Hollandsche Molen ook een toelichting gegeven middels deze presentatie. Voor meer recente informatie vragen we u om uw vraag te stellen via deze website.

Daarnaast attenderen wij u graag op de mogelijkheid voor opengestelde monumenten en musea om bij het Kickstartcultuurfonds subsidie aan te vragen voor eenmalige kosten die te maken hebben met aanpassingen in verband met corona. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten om de publieke ruimte aan te passen aan de 1,5-metercriteria, voor extra communicatie om publiek te werven, voor te lichten en te informeren of om een tentoonstelling, educatie- of ander publieksaanbod geschikt te maken voor streaming en/of deze digitaal aan te bieden.
De aanvrager is een vereniging of stichting zonder winstoogmerk.
De volgende indieningsperiode is van 29 maart tot 2 april (daarna weer een ronde in mei).
Klik voor de criteria en de mogelijkheden hier

Stel uw vraag