Vragen corona-crisis

Algemene voorzorgsmaatregelen voor vrijwillige molenaars en moleneigenaren

Per 4 november 22:00 uur is een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown van kracht gegaan. Het belangrijkste doel is de druk op de zorg te verminderen. De hoofdboodschap van het kabinet luidt: blijf zoveel mogelijk thuis. Dit geldt dus ook voor activiteiten op en rondom molens.

De Hollandsche Molen roept molenaars en moleneigenaren op de komende tijd de deuren van de molen voor publiek gesloten te houden. Of een molenaar op de molen aanwezig kan zijn en met de molen draait, is ter beoordeling aan de eigenaar en molenaars ter plaatse. Dit geldt ook in geval van een molenwinkel.

Deze verzwaring is ingegaan op woensdag 4 november om 22.00 uur en duurt tot 19 november. Daarna zal waarschijnlijk worden teruggegaan naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Half december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

Het virus is nog niet verdwenen en er is nog geen vaccin. De meeste maatregelen zoals die in bijgaand protocol zijn opgesteld blijven daarom van kracht.

Met onderstaande vraag-en-antwoordlijst gaan we in op de meest gestelde vragen. Mocht u een specifieke vraag hebben kunt u van het digitale formulier gebruikmaken.

Algemeen is het zo dat De Hollandsche Molen (in afstemming met de Gildes) een advies geeft. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid hoe in deze situatie te handelen. We adviseren de gezondheid van iedereen en zeker van elke molenvrijwilliger voorop te stellen.  Voor de korenmolenaars verwijzen we naar de AKG adviezen.

 

Verslag van de corona-enquête, juni 2020

De Hollandsche Molen heeft direct na het uitbreken van corona onder moleneigenaren een onderzoek uitgezet naar de gevolgen van de crisis. Begin juni volgde een tweede enquête. Van de 500 aangeschreven eigenaren reageerden er 131. In het uitgebreide verslag van de tweede enquête wordt ook ook verwezen naar de uitkomsten van de eerste. Voor het verslag, klik hier

Veelgestelde vragen

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars adviseren, in lijn met de overheidsadviezen, om de vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt dus ook voor molenaars en andere molenvrijwilligers. Over een eventueel draai- of maalverbod besluit een eigenaar van een molen.

Nee. Het advies van de rijksoverheid luidt: “Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen maar doe dit alleen, een frisse neus of de zorg voor een ander.(zie www.rijksoverheid.nl) De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sluiten zich hierbij aan met hun advies.

Of Nationale Molendag weer op de ‘normale’ manier gevierd kan worden, is onwaarschijnlijk. Op z’n best zal de 1,5 meter aangehouden moeten blijven. De Hollandsche Molen bereidt zich voor op meerdere scenario’s zodat nationale Molendag in een bepaalde vorm kan doorgaan.

Als bezoek (weer) mogelijk is op de molen, blijven bepaalde maatregelen bestaan, zoals de hygiëneregels en het afstand houden van elkaar (dit geldt voor bezoekers maar ook voor vrijwilligers onderling). In samenwerking met het Erfgoedplatform zijn een protocol en richtlijnen opgesteld voor monumenten. U kunt dit protocol en richtlijnen hier downloaden.

Door de beperkende maatregelen van de Rijksoverheid om het Corona-virus in te perken zijn de praktijk- en theorie-opleidingen van het Gilde eind maart stilgelegd. Zaterdag 16 mei heeft de Opleidingsraad van het Gilde van Vrijwillige Molenaars advies gegeven aan het bestuur om onder de volgende randvoorwaarden, richtlijn en suggesties de stilgevallen opleidingen vanaf 1 juni en de toelatingsexamens in het najaar te hervatten. Het afnemen van examens is onder voorwaarden weer hervat. Meer informatie vindt u op https://vrijwilligemolenaars.nl/nieuws/2020-05-20-hervatten-opleidingen.

De overheid heeft financiële regelingen getroffen om organisaties in de culturele en creatieve sector te ondersteunen. In de brief van de minister en bijgaand schema kunt u daar meer over lezen. In het webinar van 2 juni 2020 heeft De Hollandsche Molen ook een toelichting gegeven middels deze presentatie. Voor meer recente informatie vragen we u om uw vraag te stellen via deze website.

Stel uw vraag