Versoepelingen coronamaatregelen per 5 juni

Versoepelingen per 5 juni geven molens meer lucht

Er is weer meer mogelijk op de molen! De versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet op 28 mei aankondigde bieden de molenaars meer ruimte om niet alleen zelf op hun molen aanwezig te zijn, maar ook om weer bezoekers te ontvangen. Dat is natuurlijk prachtig nieuws met de zomer voor de deur.

De basismaatregelen blijven van kracht. Wij verzoeken u dringend om deze in acht te blijven nemen. Over wat dit in de praktijk gaat betekenen, heeft De Hollandsche Molen overlegd met het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, het Gild Fryske Mounders en het Erfgoedplatform. Er kan veel, maar nog niet alles.

We zetten voor u op een rijtje wat er op en rond de molen vanaf zaterdag 5 juni weer mogelijk is.

  • Bezoek op de molen is weer mogelijk;
  • Houd overal 1.5 meter afstand. Zorg ervoor dat de bezetting op de molen hierop is afgestemd;
  • Draag in de molen mondkapjes;
  • Horeca bij molens mag open;
  • Schoolklassen zijn ook welkom. Deze vallen onder georganiseerde jeugdactiviteiten onder de 18. Losse schoolklassen kunnen ook worden uitgenodigd, mits de anderhalve meter wordt gehanteerd. Het aantal leerlingen moet dan worden meegeteld bij het totale aantal.

Protocol
Vorig jaar al is op initiatief van het Erfgoedplatform een protocol voor monumenten opgesteld. Daaraan hebben we destijds enkele molenspecifieke aspecten toegevoegd. In het protocol vind je allereerst de specifieke molengerichte adviezen. Vervolgens het standaardprotocol dat opgesteld is door het Erfgoedplatform. Dit laatste is afgestemd met het ministerie.
Om het protocol te lezen klik hier

Meer informatie over de huidige coronasituatie is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl
U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via dhm@molens.nl

Tot slot
Algemeen is het zo dat De Hollandsche Molen (in afstemming met de Gildes) een advies geeft. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid hoe in deze situatie te handelen. We adviseren de gezondheid van iedereen en zeker van elke molenvrijwilliger voorop te stellen.  Voor de korenmolenaars verwijzen we naar de AKG adviezen.