Vragenlijst corona en molens

De corona-crisis gaat ook de molens niet voorbij. De Hollandsche Molen is daar al enige weken druk mee bezig. Daarbij ging de aandacht in eerste instantie uit naar wat het ministerie van OCW kan betekenen voor het cultureel erfgoed, waartoe ook molens behoren. Inmiddels heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over haar beleidsvoornemens. De Hollandsche Molen houdt via de FIM de vinger aan de pols. De maatregelen van het kabinet tot 1 juni hebben ertoe geleid dat wij iedereen geadviseerd hebben zo min mogelijk vervoersbewegingen te maken, ook al betekent dat het stilzetten van een deel van onze molens. Ook de Molendagen en de Algemene Ledenvergadering zijn komen te vervallen. Corona en de gevolgen daarvan raken als gezegd ook molens, molenaars en eigenaren.

Om dat beter in beeld te brengen hebben we op onze website een speciale pagina ingericht, waar u terecht kunt met vragen en de nodige informatie aantreft. We willen daarnaast echter graag op een aantal specifieke punten weten wat de gevolgen voor u zijn. Vandaar onderstaande vragenlijst. U helpt ons enorm als u deze invult en binnen één week retourneert. Vanwege die korte reactie termijn hebben we bewust het aantal vragen beperkt gehouden. Alvast bedankt voor uw hulp. En we informeren u te zijner tijd op die speciale webpagina uiteraard over de resultaten van dit onderzoek en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Uw input is van groot belang voor onze input richting OCW. Download hier de vragenlijst

Wij wensen iedereen in deze barre tijden alle goeds toe!

Namens De Hollandsche Molen,

Nicole Bakker,
directeur.