Wedstrijdvoorwaarden deelname BankGiro Loterij Molenprijs

De BankGiro Loterij Molenprijs 2020 is zeer breed opgezet om zoveel mogelijk eigenaren de kans te bieden om genomineerd te worden voor deze prijs. Er is een beperkt aantal eisen waaraan de molen moet voldoen:

 • Het project betreft de restauratie, (partieel) herstel, instandhouding, reconstructie (incl. completering) van een molen, dan wel de vernieuwing (winkel, educatief centrum o.i.d.) van de molen en/of bijgebouw.
 • De molen is toegankelijk voor het publiek;
 • De molen voldoet aan alle veiligheidseisen die zijn vastgesteld in de Veiligheidsmap 2012.

Deelname
Deelname aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2020 staat open voor molens die gelegen zijn op Nederlands grondgebied. De volgende eigenaren zijn uitgesloten van deelname:
1. (semi) overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen)
2. Particulieren, indien ze de betreffende molen bewonen of gebruiken als vakantieverblijf.
3. Partners/beneficiënten van de BankGiro Loterij, Vriendenloterij of Nationale Postcode Loterij.

Een stichting die het volledige financieel en technisch beheer over een molen voert die eigendom is van een onder 1. genoemde overheid, kan wel deelnemen aan de Molenprijs, mits de betreffende (semi)overheidsinstelling dan wel als gevolmachtigde het aanmeldformulier mede ondertekent.

Voor alle molentypen kan een projectplan ingediend worden.

Vereisten aan het projectplan
Het projectplan dat wordt aangemeld voor nominatie voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2020 moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De aanvraag omvat werkzaamheden vanaf minimaal € 50.000. Het te winnen bedrag is maximaal € 75.000 (incl. BTW).
 • Indien de kosten van het project meer dan € 75.000 bedragen dient de eigenaar voor het dekkingstekort garant te staan. Bij de aanmelding van het project, behoort naast de begroting een dekkingsplan te worden meegestuurd.
 • De aanvraag betreft een restauratie, (partieel) herstel, instandhouding, reconstructie (incl. completering) of vernieuwing (bijvoorbeeld toevoegen winkel, educatief centrum o.i.d.) van de molen en/of bijgebouw.
 • De aanvraag is een aansprekend project voor het grote publiek.
 • De voorgestelde restauratie/verbetering/toevoeging/reparatie van de molen druist niet in tegen de wet- en regelgeving en het beleid van De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de betreffende gemeente (bij gemeentelijk monument).
 • De eigenaar is zelf verantwoordelijk dat de benodigde vergunningen tijdig zijn verleend.
 • Het uit te voeren project start uiterlijk voor Nationale Molendag 2021 en dient te worden afgerond voor de Nationale Molendag 2022. De molen is dan voor het publiek geopend en te bezoeken.

Werkwijze
Moleneigenaren kunnen zich aanmelden door het daartoe Aanmeldformulier BankGiro Loterij Molenprijs 2020 Aanmeldformulier BankGiro Loterij Molenprijs 2020 op deze site te downloaden en in te vullen. Bij dit formulier dienen de volgende bijlagen te worden toegevoegd:

 • Omschrijving van het project (max. 1.500 woorden);
 • Motivatie waarom u meedoet aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2020 én in het bijzonder waarom u denkt dat het publiek uw project zal ondersteunen (max. 1.500 woorden);
 • Foto(‘s) van de bestaande situatie (minimale resolutie: 300 dpi);
 • Illustratie(s) van de gewenste situatie;
 • Een begroting (met dekkingsplan als de begroting hoger is dan € 75.000,-) ;
 • Een planning (start voor Nationale Molendag 2021 en afronding vóór Nationale Molendag 2022);
 • Een vergunningenplan/kopie van de verleende vergunningen.

Vragen bij uw aanmelding?
Wilt u meedoen met de Molenprijs 2020, maar heeft u vragen aangaande uw project. Bel of mail ons dan voor een afspraak. Dan kunnen wij met u meekijken of uw project binnen de kaders van de Molenprijs haalbaar is. U kunt contact opnemen met Nicole Bakker via tel: 020-6238703 of een e-mail sturen naar  s.norder@molens.nl.

Insturen aanmelding
U kunt uw aanmelding per e-mail (onze voorkeur) verzenden naar dhm@molens.nl onder vermelding van ‘aanmelding Bankgiro Loterij Molenprijs 2020’.

Mocht een digitale verzending niet lukken, dan mag u het gehele pakket met de reguliere post verzenden naar:

De Hollandsche Molen – BankGiro Loterij Molenprijs
t.a.v. Sandra Norder
Zeeburgerdijk 139
1095 AA Amsterdam

In juni 2020 beoordeelt het bureau van De Hollandsche Molen de ingediende projectplannen. De directie van de vereniging stelt vervolgens samen met het bestuur de lijst samen van genomineerde molenprojecten. U ontvangt begin juli 2019 bericht of uw molenproject wel of niet genomineerd is.

Aan het eind van de zomer worden alle genomineerden uitgenodigd voor een speciale coachingsdag. Vanaf woensdag 9 september 2020 vanaf 10.00 uur, en t/m donderdag 1 oktober 2020 12.00 uur kan het publiek zijn stem uitbrengen op het molenproject dat favoriet is.

Op vrijdag 9 oktober wordt de winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2020 bekendgemaakt tijdens de Molencontactdag in het prachtige auditorium van de Bankgiro Loterij aan de Beethovenstraat in Amsterdam. Het programma is nog niet bekend.

Inschrijvingstermijn
Van 1 februari tot en met 31 mei 2020 (12 uur ’s nachts).

Werkwijze stemprocedure
De indieners van de genomineerde molenprojecten strijden van woensdag 9 september 2020 vanaf 10.00 uur, en t/m donderdag 1 oktober 2020 12.00 uur om de meeste publiekstemmen voor hun plan. Deze stemperiode staat onder toezicht van de notaris. De winnaar is het molenproject dat de meeste bevestigde stemmen heeft gekregen via de stemmodule op de website molenprijs.nl.

Uitkering geldprijs
Het winnende molenproject ontvangt het geldbedrag van € 75.000,- dat aan deze prijs verbonden is. Het bedrag wordt uitgekeerd zodra de werkzaamheden aan het winnende project zijn begonnen en een verzoek tot uitbetaling door De Hollandsche Molen is ontvangen. Na afronding van het project dient een eindverantwoording overlegd te worden. De andere genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s nadat een verzoek tot uitbetaling door De Hollandsche Molen is ontvangen.