Wedstrijdvoorwaarden deelname BankGiro Loterij Molenprijs

Deelname
Deelname aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2019 staat open voor molens die gelegen zijn op Nederlands grondgebied. De volgende eigenaren zijn uitgesloten van deelname:
1. (semi) overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen)
2. Particulieren, indien ze de betreffende molen bewonen of gebruiken als vakantieverblijf.
3. Partners/beneficiënten van de BankGiro Loterij, Vriendenloterij of Nationale Postcode Loterij.

Een stichting die het volledige financieel en technisch beheer over een molen voert die eigendom is van een onder 1. genoemde overheid, kan wel deelnemen aan de Molenprijs, mits de betreffende (semi)overheidsinstelling dan wel als gevolmachtigde het aanmeldformulier mede ondertekent.

Voor alle molentypen kan een projectplan ingediend worden.

Vereisten aan de molen
De BankGiro Loterij Molenprijs 2019 is zeer breed opgezet om zoveel mogelijk eigenaren de kans te bieden om genomineerd te worden voor deze prijs. Er zijn een aantal eisen waaraan de molen moet voldoen:

 • De molen is toegankelijk voor het publiek;
 • De molen voldoet aan alle veiligheidseisen die zijn vastgesteld in de Veiligheidsmap 2012.

Vereisten aan het projectplan
Het projectplan dat wordt aangemeld voor nominatie voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2019 moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De aanvraag omvat werkzaamheden vanaf minimaal € 50.000. Het te winnen bedrag is maximaal € 75.000 (incl. BTW).
 • Indien de kosten van het project meer dan € 75.000 bedragen dient de eigenaar voor het dekkingstekort garant te staan. Bij de aanmelding van het project, behoort naast de begroting een dekkingsplan te worden meegestuurd.
 • De aanvraag moet een restauratie, (partieel) herstel, instandhouding, reconstructie (incl. completering) of vernieuwing (winkel, educatief centrum o.i.d.) van de molen en/of bijgebouw betreffen.
 • De aanvraag is een aansprekend project voor het grote publiek.
 • De voorgestelde restauratie/verbetering/toevoeging/reparatie van de molen druist niet in tegen de wet- en regelgeving en het beleid van De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de betreffende gemeente (bij gemeentelijk monument).
 • De eigenaar is zelf verantwoordelijk dat de benodigde vergunningen tijdig zijn verleend.
 • Het uit te voeren project start uiterlijk voor Nationale Molendag 2020 en wordt zijn afgerond voor de Nationale Molendag 2021.

Werkwijze
Moleneigenaren kunnen zich aanmelden door het daartoe aanwezige formulier op deze site te downloaden en in te vullen. Bij dit formulier dienen de volgende bijlagen te worden toegevoegd:

 • Omschrijving van het project (max. 1.500 woorden);
 • Motivatie waarom u meedoet aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2019 én waarom denkt u dat het publiek uw project zal steunen (max. 1.500 woorden);
 • Foto(‘s) van de bestaande situatie (minimale resolutie: 300 dpi);
 • Illustratie(s) van de gewenste situatie;
 • Een begroting (met dekkingsplan als de begroting hoger is dan € 75.000,-) ;
 • Een planning (start voor Nationale Molendag 2020 en afronding vóór Nationale Molendag 2021);
 • Een vergunningenplan/kopie van de verleende vergunningen.

Vragen bij uw aanmelding?
Wilt u meedoen met de Molenprijs 2019, maar heeft u vragen aangaande uw project. Bel of mail ons dan voor een afspraak. Dan kunnen wij met u meekijken of uw project binnen de kaders van de Molenprijs haalbaar is. U kunt contact opnemen Nicole Bakker of Leo Endedijk via tel: 020-6238703 of per e-mail s.norder@molens.nl.

Insturen aanmelding
U kunt uw aanmelding per e-mail (onze voorkeur) verzenden naar dhm@molens.nl onder vermelding van Molenprijs 2019.

Mocht een digitale verzending niet lukken, dan mag u het gehele pakket met de reguliere post verzenden naar:

De Hollandsche Molen – BankGiro Loterij Molenprijs
t.a.v. Sandra Norder
Zeeburgerdijk 139
1095 AA Amsterdam

In juni 2019 beoordeelt de vakjury de ingediende projectplannen en stelt zij een lijst samen van genomineerde molenprojecten. U ontvangt begin juli 2019 bericht of uw molenproject wel of niet genomineerd is door de vakjury.

Begin van de zomer of in de zomer worden alle genomineerden uitgenodigd voor een coachdag. Vanaf vrijdag 13 september 2019 om 10.00 uur t/m maandag 1 oktober 2019 12.00 uur kan het publiek zijn stem uitbrengen op het molenproject dat favoriet is. Begin oktober wordt de winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2019 bekendgemaakt, het exacte tijdstip en de locatie is nog niet bekend.

Inschrijvingstermijn
Van 1 februari tot en met 31 mei 2019 (12 uur ’s nachts).

Werkwijze stemprocedure
De indieners van de genomineerde molenprojecten strijden in september/oktober 2019 om de meeste publiekstemmen voor hun plan. Deze stemperiode staat onder toezicht van de notaris. De winnaar is het molenproject dat de meeste bevestigde stemmen heeft gekregen via de stemmodule op de website molenprijs.nl.

Uitkering geldprijs
Het winnende molenproject ontvangt het geldbedrag van € 75.000,- dat aan deze prijs verbonden is. Het bedrag wordt uitgekeerd na het indienen van de eindafrekening van het uitgevoerde project. De andere genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s.