Aanvraagformulier Groot onderhoud & restauratie

Aanvraagformulier Groot onderhoud & restauratie

Gegevens aanvrager
Projectinformatie
Is de moleneigenaar aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling?
Betreffen de werkzaamheden één van de hoofdbestanddelen* van de molen die niet gefinancierd kunnen worden uit het onderhoudsbudget Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (“SIM”)?
*Hoofdbestanddelen bij windmolens zijn: molenkap, wiekenkruis, bovenbouw/molenkast, onderbouw/ondertoren, stelling, staartwerk, waterlopen of gaande werk. Bij watermolens zijn de hoofdbestanddelen: waterrad, molengebouw of gaande werk.
Heeft u in de afgelopen vijf jaar een bijdrage vanuit het Molenfonds voor de betreffende molen ontvangen?
Worden de werkzaamheden sober en doelmatig uitgevoerd door vakbekwame ambachtslieden?
Is er een onherroepelijke omgevingsvergunning dan wel een verklaring dat een dergelijke vergunning niet noodzakelijk is verleend?
Is er al formeel opdracht verstrekt om de werkzaamheden uit te voeren?
Is er al een subsidie toegezegd door de Provincie?
Bijlagen
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!