De Zwaluw te Burdaard

De Zwaluw

Burdaard, Fryslân

Nationale Molendag 2024
Niet open op zaterdag 11-5
Nationale Molendag 2024
Niet open op zondag 12-5

Over De Zwaluw

De voorganger De Windlust werd in 1841 gebouwd en verbrandde in 1874. De molen werd in opdracht van Klaas Steenhuisen 20 m oostelijker herbouwd als De Zwaluw, een koren- en pelmolen. De molenmaker was G.R. van Wieren uit Smitshuis (bij Dokkum). In 1875 was hij gereed.

1875: De zaagschuur is in 1875 tegelijk met de molen gebouwd. Daarvoor is gebruik gemaakt van de romp van een paltrokmolen. 

Een bijzonderheid was dat deze molen lange kalven had, de vang had aan het rechtervoeghout drie koebouten in plaats van twee en de derde was voorzien van een extra band over het midden tegen het buikstuk. Deze vang had geen lendestut, had zes vangblokken op de deling van de zes plooistukken van het vangwiel. En links daarvan een vijfkamspal. Het rondsel was conisch. Dit komt overeen met de molen van Anjum (Tenbruggencatenummer 03228), wellicht werden ze door dezelfde firma gebouwd.

De molenaar had vier zonen en liet tussen 1876 en 1878 de zagerij aan de westzijde van de molen bouwen, naar het voorbeeld van de succesvolle Gerke Pieters Oberman van de zaagmolen De Phoenix (Tenbruggencatenummer 03217 d). Zoon Jan kwam op de graanmolen en Paulus op de zaagmolen.

16-09-1880: Nieuwe Haarlemsche courant

Te Wanswerd a/d. Streek, gem. Ferweradeel, had een molenmakersknecht het ongeluk in deu houtzaag-, tevens korenmolen van den heer K. F. Steenhuisen tusschen de raderen te vallen, met het vreeselijk gevolg, dat zijn lichaam geheel verbrijzeld werd. In stukken werd het er tusschen weggehaald. Men gist, dat hij, naar het een of ander willende zien, naar een steunsel greep, wat hem mislukt moet zijn, zoodat hij voorover viel.  

1954: De molen maalde vanaf 1954 jarenlang met één roede. Hij stond vanaf de jaren 1960 definitief stil en raakte in verval. Eigenaar Anne de Groot overleed later, waarna de heer Overzet, een vaste knecht van de familie Steenhuizen, de molen verzorgde. 

11-11-1972: verbrandde De Zwaluw na blikseminslag tot op de stenen onderbouw. De zagerij, die in een apart gebouw naast de molen staat, bleef intact. De heer Overzet zorgde dat de overblijfselen, waaronder de twee nog hele maalstenen, werden geborgen. Overzet overleed begin 1974.

Na veel onderhandelen werden de restanten van de molen tenslotte aan de gemeente verkocht en kon in 1984 gestart worden met de herbouw. In 1986 is de molen weer herbouwd.

Bronnen:
- Het roemrijke verleden van Wanswerd aan de Streek te Birdaard, artikel door J. Wüst in De Utskoat nr. 4, december 1976.
- boekje Monument van de maand 3e jaargang, geschreven door Dick Bunskoeke. Ingezonden door P. Hofkamp.

Bouwjaar
1874 /1875
Aandrijving
Adres
Burdaard
Fryslân
Open op afspraak
Nee
Open voor publiek
Nee
Openingstijden
Schoolbezoek mogelijk
Nee

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!
 

Meer over deze molen

De Zwaluw te Burdaard

Locatie

Gemeente
Noardeast-Fryslân
Plaats
Burdaard
Provincie
Rijksdriehoek: X
187957
Rijksdriehoek: Y
590041
WGS84: N (breedtegraad)
53.29584
WGS84: E (lengtegraad)
5.88148

Over de molen

Aandrijving

Registratienummers

Ten Bruggencatenummer
03049aaa