RoeRie

RoeRie

De RoeRie is een risicoinventarisatie- en evaluatie-instrument voor gelaste molenroeden. Deze maakt risico’s rondom gelaste roeden inzichtelijk en geeft aan waar mogelijk vervolgonderzoeken nodig zijn. Wij adviseren de moleneigenaar de RoeRie in te vullen. Hiervoor is enige molenkennis vereist. Het is daarom raadzaam de RoeRie gezamenlijk met uw molenaar en eventueel externe deskundige (adviseur, molenmaker) in te vullen. Denk bij het uitvoeren van inspecties wel om de veiligheid: zet de molen vast en zeker uzelf als u op hoogte op inspectie gaat.

Ter voorbereiding

Voordat u alle vragen online beantwoordt, raden wij u aan eerst de instructie te downloaden. Hierin staan alle vragen uit de RoeRie. Het is handig om aan de hand van de instructie tevoren alle informatie over en op de molen te verzamelen en daarna de RoeRie in te vullen. Dit gaat dan betrekkelijk eenvoudig. De RoeRie wordt per roede ingevuld.

Tot slot

De kwaliteit van de uitkomst neemt toe wanneer deze zo compleet mogelijk is ingevuld. Wees daarbij ook eerlijk en vermeld ook hetgeen mogelijk niet goed is gegaan. De inhoud van de door u ingevulde RoeRie wordt anoniem door ons opgeslagen en niet gedeeld met derden.

 

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!