Laat na

Laat na

Bolwerksmolen, Deventer OV foto Wim Giebels

Ook met een nalatenschap kunnen wij molens beschermen. Daarvoor zijn twee mogelijkheden.

Blauw
Handen schudden

Via een erfstelling

Met een erfstelling laat je in jouw testament een deel of de gehele erfenis na aan De Hollandsche Molen. Als je ons als mede-erfgenaam een percentage van de waarde van de erfenis toekent, staat de vereniging op gelijke voet met andere erfgenamen. De Hollandsche Molen doet na aftrek van kosten mee voor het door jou tevoren vastgelegde percentage. Je kunt de vereniging ook als enig erfgenaam benoemen. In dat geval is de nalatenschap volledig voor De Hollandsche Molen. En vanwege de ANBI-status gaat er bij nalaten geen geld naar de Belastingdienst.

Blauw
Contract ondertekenen

Via een legaat

Een andere mogelijkheid is het toekennen van een legaat. Met een legaat kun je een geldbedrag, een effectenportefeuille of een ander deel van jouw nalatenschap vermaken. De uitkering vindt plaats vóórdat de rest van de erfenis wordt verdeeld. Je kunt ook een speciale molenverzameling legateren aan De Hollandsche Molen. In dat geval verzoeken wij je wel eerst contact met ons op te nemen. En ook bij legaten geldt: de opbrengst komt volledig ten goede aan het doel: het behoud van molens in Nederland.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!