Onze partners

Onze partners

Oliemolen

De Hollandsche Molen kan haar werk niet doen zonder de steun van een aantal partners.

Blauw
Directeur van De Hollandsche Molen; Nicole Bakker met de cheque – © Jurgen Jacob Lodder

VriendenLoterij

Sinds 2021 is De Hollandsche Molen partner van de VriendenLoterij. Het bedrag dat de vereniging jaarlijks ontvangt wordt voor een belangrijk deel aan molenrestauraties besteed, sinds 2017 via het Molenfonds. Hiermee werden al vele molenprojecten financieel ondersteund. Het Molenfonds is hét platform voor financiële steun aan molens in nood en om deze een goede toekomst te geven. De Hollandsche Molen wordt al 20 jaar gesteund door de goededoelenloterijen. Eerst door de SponsorBingo Loterij en vanaf 2007 door de BankGiro Loterij met een jaarlijkse bijdrage van € 400.000 en een aantal eenmalige extra uitkeringen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontvangen wij bijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het Molenfonds en het examineren van molenaars.

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

De Hollandsche Molen adviseert een aantal landelijke fondsen over molenrestauraties. De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting in Den Haag is er één van. Sinds 1994 is er een overeenkomst waarin is afgesproken dat De Hollandsche Molen jaarlijks een bedrag kan toekennen aan een aantal molenrestauraties. Vanaf 2017 heeft De Hollandsche Molen deze bijdrage ondergebracht in het Molenfonds.

Het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds draagt cultuur en erfgoed een warm hart toe. Zo geeft het fonds veel aan de restauraties van molens. De bijdrage van het Cultuurfonds is ondergebracht in het Molenfonds en onder meer afkomstig van de volgende Cultuurfondsen op Naam: Hamoen Molenfonds, Carolien Jongsma Fonds, Gezusters Kuipers-Ruurlo Fonds, Krachtfonds en Eleonora van Heusden Fonds. Ook mocht De Hollandsche Molen in 2019 de Cultuurfonds Prijs in ontvangst nemen, een grote erkenning voor onze jarenlange samenwerking.

Dr. Marijnus Johannes van Toorn en Louise Scholtenstichting

De Van Toorn Scholtenstichting heeft ten doel het uit haar vermogen “om niet” verstrekken van gelden aan onder andere landelijke of plaatselijke molenorganisaties. Zo mag De Hollandsche Molen met regelmaat een bedrag ontvangen wat wij besteden aan bijzondere restauraties van molens.

Ars Donandi

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen op naam die uitvoering geeft aan de doelen van de fondsen. Jaarlijks doet zij uit haar vermogen een toekenning aan De Hollandsche Molen welke wij besteden aan een project wat de bijdrage het meeste nodig heeft.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!