Deelname Molenprijs 2024

Deelname Molenprijs 2024

Molenprijs confetti

De VriendenLoterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door De Hollandsche Molen in samenwerking met de VriendenLoterij. De Molenprijs is één van de grootste publieksprijzen van Nederland en stelt een molen in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Ieder jaar wint het molenproject dat de meeste publieksstemmen heeft gekregen. De winnaar van de VriendenLoterij Molenprijs 2024 ontvangt €75.000 om het projectplan uit te voeren. De andere genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s. Meedoen levert dus altijd wat op!

De aanmelding is gesloten. 

Bekijk hier de deelnemers voor de VriendenLoterij Molenprijs 2024

Deelnamevoorwaarden

De VriendenLoterij Molenprijs 2024 is breed opgezet om zoveel mogelijk eigenaren de kans te bieden om genomineerd te worden voor deze prijs. Voor alle molentypen kan een projectplan ingediend worden. Er is een beperkt aantal eisen waaraan de molen moet voldoen:

 • Het project betreft vernieuwing (bijvoorbeeld educatief- of een bezoekerscentrum of winkel), ontwikkeling van nieuwe inkomstenbronnen, verbetering van toegankelijkheid, ontwikkelingen van samenwerkingen, instandhouding, restauratie, (partieel) herstel van de molen en/of bijgebouw. Ook kan het een project zijn dat betrekking heeft op het vergroten van inclusiviteit en diversiteit op de molen;
 •  De molen is toegankelijk voor het publiek of het publiekbereik wordt met de aanvraag substantieel vergroot;
 • Voor de molen is een risico-inventarisatie en evaluatie opgesteld met behulp van de bij De Hollandsche Molen te verkrijgen veiligheidsmap (niet ouder dan 2 jaar).

Deelname aan de VriendenLoterij Molenprijs 2024 staat open voor molens die gelegen zijn op Nederlands grondgebied. De volgende eigenaren zijn uitgesloten van deelname:

 • (Semi) overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen);
 • Particulieren, indien ze de betreffende molen bewonen;
 • Partners en beneficiënten van de VriendenLoterij of Nationale Postcode Loterij;
 • Een stichting of vereniging die het volledig financieel en technisch beheer over een molen voert die eigendom is van een onder het eerste punt genoemde overheid, kan wel deelnemen aan de Molenprijs, mits de betreffende (semi)overheidsinstelling dan wel als gevolmachtigde het aanmeldformulier mede ondertekent.

Overige voorwaarden

Bij winst van de VriendenLoterij Molenprijs kan voor hetzelfde project geen aanvraag meer worden gedaan voor de regelingen restauratie alsook groot onderhoud bij het Molenfonds. Heeft het project niet gewonnen? Dan kan de deelnemer voor dit project pas vanaf het jaar erop een aanvraag doen bij het Molenfonds. Deelname aan de VriendenLoterij Molenprijs moet betrekking hebben op het gehele project of het overgrote deel van het project.

Het projectplan dat wordt aangemeld voor nominatie voor de Molenprijs moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De aanvraag omvat werkzaamheden vanaf minimaal €50.000. Het te winnen bedrag is maximaal €75.000 (incl. BTW). Indien de kosten van het project meer dan €75.000 bedragen, dient de eigenaar voor het dekkingstekort garant te staan. Bij de aanmelding van het project moet naast de begroting een dekkingsplan worden meegestuurd;
 • De voorgestelde restauratie/verbetering/toevoeging/reparatie van de molen druist niet in tegen de wet- en regelgeving en het beleid van De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de betreffende gemeente (bij gemeentelijk monument);
 • Het uit te voeren project start uiterlijk vóór Nationale Molendag 2025 en dient te worden afgerond voor Nationale Molendag 2026. De molen is voor het publiek geopend en te bezoeken.
 • In het belang van de molen kan De Hollandsche Molen gemotiveerd afwijken van de door haar gestelde regels.
Paars

Aanmelding Molenprijs 2024

De aanmelding voor de VriendenLoterij Molenprijs 2024 is gesloten.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Agnes de Boer, 020 – 623 87 03 of a.deboer@molens.nl.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!