Onze organisatie

Oortmanmolen, Lattrop - Jolien Huiskes

De Hollandsche Molen is een vereniging met de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan. Het bestuur ziet toe op de strategische ontwikkeling van de organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur. Daarnaast is een aantal commissies en stichtingen actief voor de vereniging.

Bestuur

Nico Papineau Salm (voorzitter)

Janny Zwerver-Roerig (vice-voorzitter)

Arjan de Kok (secretaris)

Robert Boeder (penningmeester)

Hans Démoed

Denise Go-Feij

Marloes van de Hei

Gerard Sturkenboom

Bureau

Directie

Nicole Bakker

Belangenbehartiging

Agnes de Boer, medewerker Omgevingswet

Matthijs Ero, adviseur molens

Jippe Kreuning, adviseur molens

Jorinde Vroeijenstijn, adviseur molens

Communicatie & Marketing

Luuk van Term, hoofd

Stephanie van Altena, projectleider Samen naar de molen

Colette Cramer, medewerker front office

Ed van Gerven, medewerker communicatie

Anita Leeflang, medewerker front office

Laura Mens, medewerker online media

Marion de Vries, database- & CRM-specialist

Marjan ten Broeke, medewerker communicatie (vrijwilliger)

Financiële administratie

Arnaud Otten

Joseph Vos

Bert van de Brink (vrijwilliger)

Examencommissie

Op verzoek van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is een examencommissie in het leven geroepen. Deze commissie neemt het molenaarsexamen af bij kandidaten die bij Het Gilde de opleiding tot vrijwillige molenaar hebben gevolgd.

Molenadviesraad

De Molenadviesraad adviseert De Hollandsche Molen gevraagd en ongevraagd over het door de vereniging te voeren beleid zoals omschreven in artikel 2 van de statuten. Hieronder vallen met name onderwerpen betreffende subsidiëring van instandhouding van molens, technische advisering, biotoopbeleid en beheeraspecten.

Stichting Molendocumentatie

In het pand van De Hollandsche Molen is ook de Stichting Molendocumentatie gevestigd. Deze stichting beheert de grote collecties molendocumentatie die eigendom zijn van De Hollandsche Molen. Vrijwel alle boeken over molens, duizenden afbeeldingen, knipsels, tekeningen en bijzondere collecties – vaak al toegankelijk via databases – zijn er in te zien. Dit documentatiecentrum is uitsluitend iedere donderdag van 10.00 tot 15.00 uur op afspraak te bezoeken. Voor afspraken:

Telefoon: (020) 623 87 03
E-mail: smd@molens.nl

Stichting FAOM

Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens (FAOM) heeft ten doel om De Hollandsche Molen in de gelegenheid te stellen molens aan te kopen, te restaureren en te onderhouden. Het beleid van de stichting is het verwerven, administreren en beheren van fondsen in algemene zin en fondsen op naam ten behoeve van de vereniging. De stichting beheert het vermogen van de vereniging.

Het bestuur van stichting FAOM bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van De Hollandsche Molen, en twee overige bestuursleden. Het bestuur is onbezoldigd. In het jaarverslag van de stichting FAOM (zie bij de ANBI-gegevens) staan hierover meer details. Hier is ook een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording te vinden. Stichting FAOM is gevestigd op hetzelfde adres als De Hollandsche Molen.