Onze organisatie

Onze organisatie

Oortmanmolen, Lattrop - Jolien Huiskes

De Hollandsche Molen is een vereniging met de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan. De raad van toezicht ziet toe op de strategische ontwikkeling van de organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur-bestuurder. Daarnaast is een aantal commissies en stichtingen actief voor de vereniging.

Raad van toezicht

Frank Roos (voorzitter)

Hans Démoed

Denise Go-Feij

Twan Jetten

Marloes Stofferis

Bureau

Directeur-bestuurder

Nicole Bakker

Belangenbehartiging

Agnes de Boer, adviseur Omgevingswet & molenbiotoop

Matthijs Ero, adviseur molens

Jippe Kreuning, adviseur molens

Communicatie & Marketing

Luuk van Term, hoofd

Colette Cramer, medewerker front office

Ed van Gerven, medewerker communicatie

Anita Leeflang, medewerker front office

Laura Mens, medewerker online media

Marion de Vries, database- & CRM-specialist

Marjan ten Broeke, medewerker communicatie (vrijwilliger)

Financiële administratie

Arnaud Otten

Joseph Vos

Examencommissie

Op verzoek van Het Gilde van Molenaars is een examencommissie in het leven geroepen. Deze commissie neemt het molenaarsexamen af bij kandidaten die bij Het Gilde de opleiding tot vrijwillige molenaar hebben gevolgd.

Commissie Erkenningen

De Hollandsche Molen heeft diverse manieren om mensen te eren en erkenning te geven voor hun inzet voor de molen en het ambacht. De erkenningen zijn:

 • A.J. de Koning penning - Richtlijnen
  Voor personen met bijzondere en zeer uitzonderlijke verdiensten voor het molenbehoud.
 • Certificaat van Verdienste - Richtlijnen
  Voor molenaars, molenmakers, rietdekkers, eigenaren die molenaar zijn en andere vaklieden die zich gedurende een lange reeks van jaren verdienstelijk gemaakt op hun vakgebied;
 • Ingeborg Pouwels Innovatieprijs - Richtlijnen
  Voor vernieuwende initiatieven in het molenveld.

Om de onafhankelijkheid van de erkenningen te borgen, doet de Commissie Erkenningen van De Hollandsche Molen jaarlijks een voordracht aan de directeur-bestuurder wie in aanmerking komt voor een van deze erkenningen.

De Commissie Erkenningen staat onder voorzitterschap van Johan van Dijk en bestaat verder uit Thomaz van Os, Jeroen van Dijke en Marianne van der Elsen.

Eenieder kan personen voordragen door een e-mail te sturen aan dhm@molens.nl met daarin een onderbouwing van de verdiensten van de voorgedragen persoon of organisatie.

Molenadviesraad

De Molenadviesraad adviseert De Hollandsche Molen gevraagd en ongevraagd over het door de vereniging te voeren beleid zoals omschreven in artikel 2 van de statuten. Hieronder vallen met name onderwerpen betreffende subsidiëring van instandhouding van molens, technische advisering, biotoopbeleid en beheeraspecten.

Stichting Molendocumentatie

In het pand van De Hollandsche Molen is ook de Stichting Molendocumentatie gevestigd. Deze stichting beheert de grote collecties molendocumentatie die eigendom zijn van De Hollandsche Molen. Vrijwel alle boeken over molens, duizenden afbeeldingen, knipsels, tekeningen en bijzondere collecties – vaak al toegankelijk via databases – zijn er in te zien. Dit documentatiecentrum is uitsluitend iedere donderdag van 10.00 tot 15.00 uur op afspraak te bezoeken. Voor afspraken:

Telefoon: (020) 623 87 03
E-mail: smd@molens.nl

Werkgroep Veiligheid

Voorkomen is beter dan genezen! Het hele molenveld – van molenaar tot molengids, van beleidsmaker tot moleneigenaar – heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid op en rond onze molens te waarborgen. Dat doen we samen. Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, het Gilde van Molenaars, het Gild Fryske Mounders en De Hollandsche Molen werken al enkele jaren nauw samen om de veiligheid te verbeteren. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende molenorganisaties en veiligheidsdeskundigen bespreekt geregeld de ontwikkelingen in het veld. De werkgroep bestaat uit:

 • Rienier Scheeres, voorzitter
 • Matthijs Ero
 • Hay Janssen
 • Erik Kateman
 • Mark Ravesloot
Vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!