Onze organisatie

Onze organisatie

Oortmanmolen, Lattrop - Jolien Huiskes

De Hollandsche Molen is een vereniging met de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan. De raad van toezicht ziet toe op de strategische ontwikkeling van de organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur-bestuurder. Daarnaast is een aantal commissies en stichtingen actief voor de vereniging.

Raad van toezicht

Frank Roos (voorzitter)

Hans Démoed

Denise Go-Feij

Twan Jetten

Marloes Stofferis

Bureau

Directeur-bestuurder

Nicole Bakker

Belangenbehartiging

Agnes de Boer, adviseur Omgevingswet & molenbiotoop

Matthijs Ero, adviseur molens

Jippe Kreuning, adviseur molens

Communicatie & Marketing

Luuk van Term, hoofd

Colette Cramer, medewerker front office

Ed van Gerven, medewerker communicatie

Anita Leeflang, medewerker front office

Laura Mens, medewerker online media

Marion de Vries, database- & CRM-specialist

Marjan ten Broeke, medewerker communicatie (vrijwilliger)

Financiële administratie

Arnaud Otten

Joseph Vos

Examencommissie

Op verzoek van Het Gilde van Molenaars is een examencommissie in het leven geroepen. Deze commissie neemt het molenaarsexamen af bij kandidaten die bij Het Gilde de opleiding tot vrijwillige molenaar hebben gevolgd.

Commissie Erkenningen

De Hollandsche Molen heeft diverse manieren om mensen te eren en erkenning te geven voor hun inzet voor de molen en het ambacht. De erkenningen zijn:

 • A.J. de Koning penning - Richtlijnen
  Voor personen met bijzondere en zeer uitzonderlijke verdiensten voor het molenbehoud.
 • Certificaat van Verdienste - Richtlijnen
  Voor molenaars, molenmakers, rietdekkers, eigenaren die molenaar zijn en andere vaklieden die zich gedurende een lange reeks van jaren verdienstelijk gemaakt op hun vakgebied;
 • Ingeborg Pouwels Innovatieprijs - Richtlijnen
  Voor vernieuwende initiatieven in het molenveld.

Om de onafhankelijkheid van de erkenningen te borgen, doet de Commissie Erkenningen van De Hollandsche Molen jaarlijks een voordracht aan de directeur-bestuurder wie in aanmerking komt voor een van deze erkenningen.

De Commissie Erkenningen staat onder voorzitterschap van Johan van Dijk en bestaat verder uit Thomaz van Os, Jeroen van Dijke en Marianne van der Elsen.

Eenieder kan personen voordragen door een e-mail te sturen aan dhm@molens.nl met daarin een onderbouwing van de verdiensten van de voorgedragen persoon of organisatie.

Molenadviesraad

De Molenadviesraad adviseert De Hollandsche Molen gevraagd en ongevraagd over het door de vereniging te voeren beleid zoals omschreven in artikel 2 van de statuten. Hieronder vallen met name onderwerpen betreffende subsidiëring van instandhouding van molens, technische advisering, biotoopbeleid en beheeraspecten.

Stichting Molendocumentatie

In het pand van De Hollandsche Molen is ook de Stichting Molendocumentatie gevestigd. Deze stichting beheert de grote collecties molendocumentatie die eigendom zijn van De Hollandsche Molen. Vrijwel alle boeken over molens, duizenden afbeeldingen, knipsels, tekeningen en bijzondere collecties – vaak al toegankelijk via databases – zijn er in te zien. Dit documentatiecentrum is uitsluitend iedere donderdag van 10.00 tot 15.00 uur op afspraak te bezoeken. Voor afspraken:

Telefoon: (020) 623 87 03
E-mail: smd@molens.nl

Werkgroep Veiligheid

Voorkomen is beter dan genezen! Het hele molenveld – van molenaar tot molengids, van beleidsmaker tot moleneigenaar – heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid op en rond onze molens te waarborgen. Dat doen we samen. Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, het Gilde van Molenaars, het Gild Fryske Mounders en De Hollandsche Molen werken al enkele jaren nauw samen om de veiligheid te verbeteren. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende molenorganisaties en veiligheidsdeskundigen bespreekt geregeld de ontwikkelingen in het veld. De werkgroep bestaat uit:

 • Rienier Scheeres, voorzitter
 • Matthijs Ero
 • Hay Janssen
 • Erik Kateman
 • Mark Ravesloot
Vacatures

Organisator Veiligheid

Al jaren werken De Hollandsche Molen, Het Gilde van Molenaars, Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en Fryske Mounders samen op het thema Veiligheid. Dit heeft tot veel geleid. Er is een RI&E, werkgroep Veiligheid, ondersteuningsteam, diverse protocollen en nog veel meer. De veiligheid op molens is toegenomen. Toch is ieder (bijna) ongeval er een te veel. De organisatie rondom diverse veiligheidsissues willen de betrokken organisaties verbeteren. Vanuit het voorzittersoverleg van De Hollandsche Molen, Het Gilde van Molenaars, Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en Fryske Mounders is de behoefte ontstaan voor het aantrekken van een Organisator Veiligheid (halve dag per week).

De Organisator Veiligheid neemt opdrachten aan vanuit het voorzittersoverleg en adviseert gevraagd en ongevraagd het voorzittersoverleg over alle zaken en activiteiten die van belang zijn om de veiligheid voor vrijwilligers, molenaars en bezoekers van monumentale wind- en watermolens te vergroten. De Organisator is een betaalde kracht die zorgt dat de opdrachten vanuit het voorzittersoverleg worden uitgevoerd. De Organisator kan ook voorstellen doen aan het voorzittersoverleg om een opdracht te formuleren.

De organisator is ervaren waar het gaat om het ontwikkelen van beleid op het gebied van veiligheid en de uitvoering hiervan, heeft affiniteit met de molenpraktijk en weet wat er komt kijken als er een incident heeft plaatsgevonden, en is bekend met de organisaties die het voorzittersoverleg vormen. De Organisator is een verbinder en aanjager, kan boven de partijen staan en weet mensen te motiveren. Hij/zij weet waar die moet zijn voor informatie betreffende veiligheid bij de aangesloten organisaties en treedt in contact met experts. De Organisator zorgt voor een evaluatiecyclus zodat de veiligheid op molens steeds beter wordt.

De organisator zorgt voor de communicatie met de samenleving (proactief en reactief) in het algemeen en met de grote organisaties in het molenveld, zoals de organisaties vertegenwoordigd in het voorzittersoverleg alsook provinciale belangenbehartigers en (grote) moleneigenarenorganisaties (bijvoorbeeld door het tweemaal per jaar uitbrengen van een digitale nieuwsbrief Veiligheid en het organiseren van bijeenkomsten). Ook is hij/zij aanspreekpunt op het gebied van veiligheid voor allen die zich actief met het molenbehoud bezighouden en voelt aan wanneer veiligheidsvraagstukken in strijd zijn met het ambacht molenaar of monumentale waarden. Natuurlijk draagt de Organisator het vastgestelde veiligheidsbeleid uit in het molenveld.

De organisator werkt samen met de vrijwilligers die zich bezighouden met proactieve en reactieve activiteiten vanuit de vier organisaties. Eerste aanspreekpunt is De Hollandsche Molen waar ook werkplek beschikbaar is. Uiteraard zal in de beginperiode en waar nodig in het vervolg ruimte zijn voor ondersteuning van de vier organisaties. Ook is voorzien in een inwerkperiode.

Competenties

 • Ervaren op het gebied van het ontwikkelen, uitvoeren en verantwoorden van beleid
 • In staat om beleid om te zetten in concrete activiteiten
 • Affiniteit met veiligheid en het werken met vrijwilligers
 • Affiniteit met molens en het ambacht van molenaar
 • Verbindende, aanjagende en ondersteunende vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Flexibel inzetbaar

Salaris: de betrokken organisaties werken bij voorkeur in een zzp-constructie. De hoogte van het tarief is ter bespreking.

Interesse?

Indien u interesse heeft in deze functie, kunt u uw motivatie en cv tot uiterlijk 1 september 2024 sturen naar n.bakker@molens.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Nicole Bakker, telefoon 06 – 41 79 96 66. De sollicitatiegesprekken zijn gepland voor medio september.

Word Molenvriend

Nederland zonder molens is ondenkbaar. Maar om deze monumentale iconen te laten draaien en malen is geld en aandacht nodig.

of abonneer je op onze nieuwsbrief!