ANBI-status

ANBI status De Hollandsche Molen en FAOM

De Hollandsche Molen en FAOM hebben van de Belastingdienst de ANBI status gekregen en is aangemerkt als culturele instelling (CI status). Dit heeft als voordeel dat u uw giften zelfs tot 125% kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen! Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk-en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt geheel besteed aan de doelstelling: de beleving, bescherming en belangenbehartiging van de molens in Nederland. Stichting Fonds Aankoop en Onderhoud Molens (FAOM) heeft ten doel om De Hollandsche Molen in de gelegenheid te stellen molens aan te kopen, te restaureren en te onderhouden. Ook FAOM heeft de ANBI status. De Hollandsche Molen en FAOM presenteren jaarlijks een samengevoegde jaarrekening.

Iedere ANBI is verplicht haar basis gegevens te publiceren op haar website. Hieronder zetten De Hollandsche Molen en FAOM deze gegevens op een rij.

Jaarrekening 2019 
Jaarrekening 2019 FAOM
Jaarplan 2020
Meerjarenbeleidsplan 2016-2020
Klachtenprocedure
Gedragscode Fondsenwerving en communicatie
Beleggingsbeleid
Bestuur
Statuten
Directiestatuut

Contact gegevens, KVK en rekeningnummer